• Dział sprzedaży
  • tel. 502 258 020, 89 623 26 22
  • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
tel. 502 258 020, 89 623 26 22


OPROGRAMOWANIE DLA FIRMRegulamin podłączenia zdalnego RODO

1. „Zleceniodawca” powierza „Firmie Meteoryt” przetwarzanie danych osobowych. Celem powierzenia jest świadczenie usług pomocy technicznej w zakresie danych osobowych, kontrahentów „Zleceniodawcy”, pracowników, współpracowników, podwykonawców.

2. "Firma Meteoryt" zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w zakresie i celu realizacji niniejszej usługi.

3. "Firma Meteoryt" uprawnione jest do przetwarzania powierzonych danych do momentu realizacji usługi.
    Po wykonaniu zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) przesłanych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji,
    kopii, chyba że obowiązek ich dalszego wynika z odrębnych przepisów prawa.
    
4. "Firma Meteoryt" deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności.
 
5. „Biuro” zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.


tel.  +48 89 506 55 57
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę