• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22
Historia zmian 2010

Aktualizacja z dnia 22 grudnia 2010

 • Nieodpłatny upgrade Asystent 2010 do wersji 2011

Aktualizacja z dnia 15 listopada 2010

 • Dodano pole Telefon 2 w Danych kontaktowych,
 • Na liście wpisów Historii kontaktów dodano kolumnę informującą kto dodał rekord,
 • Możliwość dodania dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych i zamówień dla zaznaczonych pozycji w Indeksie materiałów (opcja pod prawym przyciskiem myszy),
 • Usprawniono Książkę korespondencji,
 • Usprawniono Magazyn,
 • Usprawniono Zaplanowane zadania,
 • Usprawniono Zapytania i Oferty,
 • Poprawiono stabilność i szybkość pracy programu,
 • Dodano Oddziały w Danych kontaktowych (tylko w wersji MAX),
 • Poprawiono Bazę wiedzy,
 • Poprawki w HRM.

Aktualizacja z dnia 26 września 2010

 • Dodano instrukcję "Szybki start" - dostępna z menu górnego "Pomoc",
 • Dodano system mailingowy z możliwością wysyłania załączników,
 • Dodano system SMS - możliwość wysyłania SMS z własnym numerem nadawcy oraz raportem doręczeń do najważniejszych operatorów GSM w Polsce,
 • Możliwość włączenia informowania SMS-m o zmianie statusów w zamówieniach,
 • Dodano pole rabaty w produktach na fakturze i zamówieniach,
 • Przyśpieszono działanie programu,
 • W Książce Korespondencji w wersji MAX dodano Rejestr Faktur,
 • Dodano funkcję sprzedaży detalicznej (F11),
 • Możliwość lepszej edycji szablonów w fakturach, możliwość modyfikacji szablonów rekordów w dokumentach,
 • Rozbudowano rejestr pojazdów o dodatkowe pola,
 • W przypomnieniach dodano pole „pozostało czasu” - określa ile czasu pozostało do przypominania,
 • Rozbudowano moduł Agenta Ubezpieczeniowego, dodano nowe pola,
 • Możliwość zdefiniowania wspólnych grup dla wszystkich modułów,
 • Możliwość włączenia opcji przekraczania stanów magazynowych,
 • W module pocztowym dodano grupy, oraz możliwość przypisywania wiadomości do grupy,
 • Poprawiono funkcjonalność modułu magazynowego,
 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych,
 • Dodano obsługę drukarek fiskalnych działających na protokołach: Postnet, Innova, Novitus, Elzab,
 • Dodano możliwość importowania danych z poziomu wyświetlania rekordów danych kontaktowych.

Aktualizacja z dnia 22 września 2010

 • Dodano korekty faktur zakupowych,
 • Dodano w umowach możliwość podpięcia aneksu do umowy,
 • Poprawiono rejestr oprogramowania,
 • Dodano w poczcie weryfikacje adresu e-mail,
 • Poprawiono wyświetlanie poczty w danych kontaktowych,
 • Poprawiono polskie znaki w poczcie,
 • Dodano wezwania do zapłaty, oraz wezwania przedsądowe (możliwość generowania wezwania z kilku zaznaczonych faktur - opcja pod prawym przyciskiem myszy),
 • Poprawiono problemy z polami dodatkowymi,
 • Poprawiono problem z odtwarzaniem kopii bezpieczeństwa na zdalnych bazach danych,
 • Możliwość zmiany firmy na osobę i odwrotnie z poziomu listy rekordów (klikając na kolumnę Rodzaj),
 • Możliwość definiowania marży w Ustawienia bazy danych/zmienne globalne,
 • Drukowanie samego symbolu kodu kreskowego na kopercie.

Aktualizacja z dnia 15 września 2010

 • Możliwość realizacji cześciowej pozycji w zamówieniu (pod prawym przyciskiem),
 • Udoskonalono połączenia do uploadu plików z FTP oraz serwerami zdalnymi.

Aktualizacja z dnia 14 września 2010

 • Możliwość duplikacji pozycji w zamówieniu (pod prawym przyciskiem).

Aktualizacja z dnia 13 września 2010

 • Dodano grupy w wyciągach bankowych,
 • Poprawiono grupy w dane kontaktowe/pracownicy,
 • Poprawiono problemy z polami tekstowymi,
 • Poprawiono wyświetlanie pól dodatkowych,
 • W magazynie dokumenty magazynowe są widoczne w obrębie oddziału,
 • Poprawiono problem z buforowaniem w fakturze,
 • Poprawiono problem z usuwaniem faktur,
 • Usunięto wycieki pamięci,
 • W wydruku faktury dodano nr zamówienia,
 • Wzbogacono pasek postępu "proszę czekać",
 • Dodawanie produktów poprzez indeks magazynowy,
 • Dodano raport spalania paliwa i przebiegu w rejestrze pojazdów, poprawki,
 • Podświetlenie aktywnej kontrolki / opcja,
 • Opcja wyłączenia efektów graficznych,
 • Poprawa wyświetlania faktury w serwisie i reklamacje,
 • Poprawki w danych kontaktowych.

Aktualizacja z dnia 7 września 2010

 • Naprawione Odtwarzanie z kopii bezpieczeństwa dla baz opartych na protokole PostgreSQL,
 • Poprawiona funkcja Wyszukiwania zaawansowanego,
 • Dodana nazwa firmy w widoku zamówienia/zamówione produkty,
 • Tworzenie oferty z poziomu serwis i reklamacje/zgłoszenia serwisowego,
 • Poprawiono szablony ofert w module oferty,
 • Możliwość wystawiania faktury z poziomu zgłoszenia serwisowego,
 • W dekretacji dodano pole oddział na liście rekordów,
 • Możliwość sprawdzenia korespondencji przypisanej do użytkownika / moja korespondencja,
 • W danych kontaktowych poprawiono datę następnego kontaktu,
 • W edycji korespondencji dodano przycisk odpowiedz na wiadomość/ automatyczne wypełnianie pól następny i poprzedni numer korespondencji,
 • Tworzenie duplikatu faktury / utwórz na podstawie,
 • W zadaniach, poprawiono możliwość dodania do listy rekordów pole dodatkowe OPIS,
 • Dodano pole termin odpowiedzi w książce korespondencji,
 • Wyliczanie czasu, ile pozostało do końca terminu odpowiedzi w książce korespondencji,
 • Wyświetlono symbol produktu w zamówieniach/zamówione produkty,
 • Wyświetlono nazwę firmy w zamówieniach/zamówione produkty,
 • Automatyczne wybieranie pól sposobu płatności oraz terminu płatności w fakturze, rachunkach.

Aktualizacja z dnia 31 sierpnia 2010

 • Przyspieszenie wyświetlania tabel wyników oraz otwierania bazy danych, (porcjowanie danych, wczytywanie z wyprzedzeniem, wczytywanie tylko wyświetlanych rekordów),
 • Obsługa klauzuli LIMIT w MS SQL,
 • Wyświetlanie zawartości kolumn typu RTF w Edytorze SQL,
 • Nowy status Administrator oddziału,
 • Poprawki w zaplanowanych zadaniach dostosowujące do potrzeb administratora działu,
 • Możliwość tworzenia magazynów w obrębie oddziału,
 • Zmiany w Zamówieniach, Fakturach, Dokumentach ograniczające wyniki do wybranych magazynów,
 • Możliwość "podglądu" dowolnej tabeli w zaawansowanym wyszukiwaniu + opcje w magazynie, fakturach i zamówieniach wyboru magazynu,
 • W poczcie liczniki nowych wiadomości,
 • Sygnał dźwiękowy po nadejściu nowej poczty,
 • Poprawione okno 'Lista użytkowników' - poprawiony wygląd i działanie klikania w telefon i e-mail oraz podmenu Wyślij wiadomość e-mail,
 • Zmiany w obsłudze kalendarza (więcej świąt wyświetla itp.),
 • Okno grup obok listy rekordów,
 • Grupy w Magazynie (kategorie produktów),
 • Nowe pola w grupach (opis i kolejność),
 • Możliwość wyświetlenia okna z grupami BEZ występowania żadnej grupy,
 • Poprawki w pracownikach,
 • Poprawione usuwanie rekordów po wciśnięciu CTRL+A (Zaznacz wszystko),
 • Przyspieszenie usuwania rekordów,
 • Skróty klawiszowe tj; ENTER (tworzenie rekordu), DELTETE (kasowanie), CTRL+P (drukowanie),
 • Blokada okien pytających,
 • Zawijanie linii w edytorach,
 • Obsługa rekordów "inline",
 • Wybór programu pocztowego przy pierwszym uruchomieniu,
 • Poprawiona funkcja pobierania danych kontaktowych,
 • Obsługa dodawania nowego kontaktu,
 • Przyspieszenie przechodzenia po zakładkach.

Aktualizacja z dnia 27 sierpnia 2010

 • Poczta - poprawiono polskie znaki w wiadomościach,
 • Dodano autopodpowiedzi w wybranych modułach Asystenta,
 • Wprowadzono status realizacja częściowa w Serwis i Reklamacje,
 • Dodano możliwość rozliczeń paliwa w module Rejestr Pojazdów,
 • Możliwość ustawienia limitu pobierania danych,
 • Dodano wyróżnienie dla rekordów, możliwość zmiany ustawiania,
 • Aktualizacja krytyczna dla Danych Kontaktowych,
 • Durkowanie adresu e-mail na fakturach.

Aktualizacja z dnia 25 sierpnia 2010

 • Dodano Kreator pierwszego uruchomienia celem wprowadzenia niezbędnych danych do pracy programu,
 • Dodano datę następnego kontaktu w danych kontaktowych,
 • Dodano e-mail wystawiającego fakturę w szablonie faktur,
 • Dodano pola dodatkowe w indeksie materiałów, aby aktywować należy wcisnąć prawy przycisk na kolumnach,
 • Poprawiono wydajność programu,
 • Usprawnione działanie modułu Zamówień,
 • Dodano opiekuna faktury w zakładce parametry.

Aktualizacja z dnia 24 sierpnia 2010

 • Znaczne poprawienie wydajności programu,
 • Możliwość zdefiniowania pól (pod prawym przyciskiem na kolumnach), które mają wyświetlać się na głównej liście rekordów,
 • Wydanie modułu rejestru pojazdów.

Aktualizacja z dnia 23 sierpnia 2010

 • Dodano komentarz pod nr faktury,
 • Dodano komentarz pod numerem konta,
 • Poprawiono zamówienia.

Aktualizacja z dnia 20 sierpnia 2010

 • Poprawienie wydruków ofert i zapytań ofertowych,
 • Możliwość wystawienia oferty z zapytania ofertowego oraz zamówienia z oferty,
 • Dodano moduł poczta w Danych kontaktowych,
 • Optymalizacja szybkości działania,
 • Poprawiono grupy w modułach oraz magazyn, zamówienia, faktury,
 • Poprawa stabilności programów,
 • Dodano pełny eksport z poziomu listy rekordów,
 • Dodano daty wystawienia dokumentu magazynowych na liście rekordów,
 • Poprawiono wysyłanie dokumentów z ofert, zamówień, faktury,
 • Dodano możliwość wydruku zlecenie produkcyjnego z poziomu zamówień,
 • Możliwość wyszukiwania i dodawania nowych pól dodatkowych,
 • Możliwość przypisania danych kontaktowych do opiekuna,
 • Możliwość wydruku danych kontaktowych na koperach,
 • Możliwość wyszukiwania i dodawania nowych pól dodatkowych,
 • Poprawa importu w wyciągach bankowych (import z mbank),
 • Poprawiono import danych z Asystent 2009,
 • Możliwość ustawiania przypomnień z poziomu rejestru umów i zamówień.

Aktualizacja z dnia 14 sierpnia 2010

 • Poprawienie wydruków ofert i zapytań ofertowych,
 • Poprawa stabilności programów,
 • Możliwość dodawania przypomnień z poziomu finansów oraz książki korespondencji.

Aktualizacja z dnia 13 sierpnia 2010

 • Znaczne przyspieszenie otwierania baz danych,
 • Przyspieszenie wyświetlania tabel wyników (porcjowanie danych, wczytywanie z wyprzedzeniem, wczytywanie tylko wyświetlanych rekordów),
 • Obsługa klauzuli LIMIT w MS SQL,
 • Wyświetlanie zawartości kolumn typu RTF w Edytorze SQL,
 • Możliwość wyłączenia dodawania opcji 'Tylko właściciel rekordów' - do wybranych kolumn,
 • Możliwość dodawania tagu 'Tylko wybrany oddział',
 • Nowy status: Administrator oddziału,
 • Nowe miejsce dokowania panelu narzędziowego (na dole),
 • Nowe rozpoznawanie paneli w opcji->Widok,
 • Poprawki w Zaplanowanych zadaniach dostosowujące do potrzeb administratora oddziału,
 • Możliwość tworzenia magazynów w obrębie oddziału,
 • Zmiany w Zamówieniach, Fakturach, Dokumentach ograniczające wyniki do wybranych magazynów,
 • Możliwość "podglądu" dowolnej tabeli w zaawansowanym wyszukiwaniu
 • Pole wyboru magazynu w Indeksie materiałów, Fakturach i Zamówieniach,
 • W poczcie liczniki nowych wiadomości,
 • Sygnał dźwiękowy po nadejściu nowej poczty,
 • Poprawione okno 'Lista użytkowników' - poprawiony wygląd i działanie klikania w telefon i e-mail oraz podmenu Wyślij wiadomość e-mail,
 • Zmiany w obsłudze kalendarza (wyświetla więcej świąt, itp.),
 • Okno grup obok listy rekordów,
 • Grupy w Magazynie (kategorie produktów),
 • Nowe pola w grupach (opis i kolejność),
 • Możliwość wyświetlenia okna z grupami BEZ występowania żadnej grupy,
 • Możliwość tworzenia grup wspólnych dla różnych tabel,
 • Poprawki w pracownikach,
 • Poprawione usuwanie rekordów po wciśnięciu CTRL+A (Zaznacz wszystko).

Aktualizacja z dnia 6 sierpnia 2010

 • Poprawienie wydajności programu oraz poczty,
 • Faktury: dodano KP i KW,
 • Rejestr umów: poprawiono tworzenie zadań,
 • Rejestr umów: poprawia finanse/koszty,
 • Zamówienia, Oferty, Serwis i Reklamacje : dodano przycisk zarządzanie grupami.

Aktualizacja z dnia 2 sierpnia 2010

 • zmieniono system numeracji wersji,
 • poprawiono wydruki,
 • poprawiono stabilność programu.

tel.  +48 89 623 26 22
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266

KRS: 0000676644


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
 

Nasze serwisy:

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę