Regulamin sklepu meteoryt.pl


Aktualizacja z dnia: 2022-11-01

Informacje podstawowe:

 1. Właścicielem sklepu internetowego https://meteoryt.pl jest firma Meteoryt Sp. z o.o.

  Dział obsługi klienta i korespondencja: 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 20A/1,
  Siedziba zarządu: ul. Nowy Świat 54 / 56, 00-363 Warszawa

  NIP: 745 184 82 85, zwany dalej Sprzedającym lub Meteoryt Sp. z o.o.
  REGON: 367213266
  NR KONTA: MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720
 2. Złożenie zamówienia w sklepie https://meteoryt.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 3. Regulamin określa zasady kupowania produktów w sklepie, przeglądania zawartości serwisu oraz innych usług świadczonych w ramach serwisu.

Przyjęcie i realizacja zamówienia:

 1. Zamówienia przyjmowane są jedynie od podmiotów gospodarczych, zamówienia od osób fizycznych przyjmowane są indywidualnie na adres e-mail po ustaleniu warunków zakupu.

 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie oraz użycie przycisku REALIZUJ.
 3. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. Jednak zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych.
 4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Klient posiadający dożywotnią licencję oprogramowania Asystent, ma prawo dokonać Upgrade'u oprogramowania do najnowszej wersji. Kontynuując licencję w nowej wersji użytkownik dostaje na jej zakup rabat ustalany indywidualnie. Kupując licencję w nowej wersji korzystając z prawa upgrade, użytkownik zrzeka się starszej licencji, z której upgrade został wykonany
 9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 10. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 11. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.
 12. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem bądź FAKTURĄ VAT wysyłaną w formie elektronicznej.
 13. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 14. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 15. W przypadku płatności systemem AUTOPAY prowizja za transakcje pobiera Autopay. Ewentualny kontakt w przypadku pytań dotyczących transakcji pod adresem: https://autopay.pl/kontakt
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty:
 1. W przypadku posiadania przez produkty wad (w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową) reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami można składać: drogą elektroniczną (mail) lub telefonicznie.
 2. Kupujący, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytku, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
 3. Reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@meteoryt.pl. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
Pozostałe:
 1. Dane osobowe Kupującego podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego, w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 6. Wszystkie wysłane przez klienta pisma rozpatrywane będą do 60 dni roboczych. Odpowiedź następuje po dokładnej weryfikacji pisma.
 7. Wszystkie informacje odnośnie zawartości baz danych wysłane w celu weryfikacji do działu obsługi klienta, są traktowane jako poufne.
 8. W przypadku wersji bez wsparcia technicznego użytkownik ma obowiązek przechowywania instalatorów we własnym zakresie. Wsparcie techniczne trwa przez 12 miesięcy od momentu zakupu licencji dożywotniej.

​​​​​Klauzula o poufności rozmów z konsultantem

 1. Niniejszym, Klient zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie rozmów z konsultantami firmy Meteoryt Sp. z o.o. , zarówno prowadzonych drogą elektroniczną, jak i telefoniczną.
 2. Klient akceptuje, że wszelkie informacje przekazane przez konsultantów, w tym porady, dane techniczne, informacje o produktach, stanowią poufne informacje oprogramowania asystent.
 3. Klient zgadza się, aby nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie publikować, ani nie udostępniać żadnych takich poufnych informacji osobom trzecim, w tym na platformach społecznościowych, forach internetowych, czy innych mediach, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Meteoryt Sp. z o.o.
 4. Naruszenie powyższego zobowiązania może skutkować podjęciem przez sklep firmy Meteoryt Sp. z o.o. stosownych działań prawnych, mających na celu ochronę jego praw i interesów, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
* Zakupów na stronie mogą dokonać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
* Pełna treść regulaminu dostępna dla użytkowników dokonujących zakupu.

Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie
0

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Scroll to Top