Regulamin usługi AsystentChmura.pl


Regulamin korzystania z usług Asystent Chmura z dnia 2022-08-04

Definicje:
Operator: Meteoryt Sp. z o. o.
Użytkownik: osoba korzystająca z serwisu
Plan Abonamentowy: Wybrana wersja programu

§1 Założenie konta użytkownika w serwisie Asystent Chmura oraz zasady ogólne.

 1. Aktywując konto użytkownik akceptuje warunki regulaminu.
 2. Użytkownik po aktywacji chmury otrzymuje 30 dni bezpłatnego okresu testowego wybranej wersji chmury w przypadku wersji BEZPŁATNEJ otrzymuje ograniczoną wersję co do ilości dodawanych rekordów (w zależności od programu).
 3. Po okresie testowym, użytkownik w celu przedłużenia usługi zobligowany jest do opłacenia faktury przesłanej od Operatora. Po zaksięgowaniu płatności usługa zostanie przedłużona. Faktura do pobrania dla użytkownika jest dostępna w serwisie meteoryt.pl.
  W przypadku wersji BEZPŁATNEJ konto jest automatycznie przedłużane o 3 miesiące od ostatniego logowania do chmury.
 4. Użytkownik może zmienić plan Abonamentowy tylko podczas przedłużenia usługi.
 5. Za ewentualne straty danych związane ze zmianą Planu Abonamentowego Operator serwisu nie odpowiada.
 6. Użytkownik posiada informacje po zalogowaniu o ilości dni do końca ważności usługi.
 7. Wszystkie komponenty programu oferowane przez Operatora w ramach darmowych licencji (dalej: „Darmowe Komponenty”) są dostarczane „tak, jak są”, bez jakiejkolwiek formy wsparcia technicznego, doradztwa czy pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działaniem.
 8. Operatora nie zapewnia gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do Darmowych Komponentów, w tym między innymi gwarancji handlowości, przydatności do określonego celu oraz nie naruszenia praw osób trzecich.

§2 Opłaty

 1. Faktura VAT wystawiania jest po opłaceniu faktury proforma lub oferty, która wystawiona jest w celu przedłużenia usługi. Faktura jest dostępna w panelu użytkownika na stronie https://meteoryt.pl
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

§3 Korzystanie z usługi

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi użytkownik powinien posiadać zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari.
 2. Aktualizacje serwisu udostępniane są nieodpłatnie w ramach wykupionego Abonamentu.
 3. Sugestie dotyczące nowych aktualizacji Użytkownik może składać poprzez system tików z poziomu usługi.
 4. Usługa dostępna jest przez całą dobę lecz Operator zastrzega sobie do przerw związanych z aktualizacją serwisu.
 5. Operator zobowiązuje się do naprawy awarii uniemożliwiających dostęp do serwisu w możliwie najszybszym terminie. Jeżeli awaria trwa dłużej niż 72 godziny klient może wnosić w danym miesiącu o obniżenie kosztów użytkowania licencji.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone przez użytkownika lub ich publikację.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  - przerw w działaniu usługi lub niedostępności serwisu z przyczyn niezależnych,
  - niepoprawnego funkcjonowania usługi niebędącej winą operatora,
  - dostęp do konta użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
  - nieprzestrzegania regulaminu,
  - atakami hackerskimi, zainfekowanie systemu lub zdarzeń podobnych będących po stronie użytkownika
 8. W przypadku przekroczenia limitów pojemności bazy danych lub konta ftp operator ma prawo zablokować konto oraz wyłączyć konto z procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa.
 9. Możliwość podłączenia wersji chmurowej do wersji desktopowej jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem i tylko w wersji aktualnej programu.

§5 Okres obowiązywania umowy:

 1. Wypowiedzenie umowy następuje wraz z brakiem terminowej płatności za daną usługę.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem zawierana jest w momencie opłacenia faktury przez użytkownika oraz zaksięgowaniu kwoty przez Operatora i trwa przez okres taki na jaki jest opłacona faktura.
 3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przez Użytkownika z zachowaniem formy pisemnej bez podania przyczyny.
 4. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  - użytkownik w sposób istotny naruszył postanowienia niniejszej umowy,
  - użytkownik działał na szkodę Operatora lub Innych użytkowników serwisu,
  - użytkownik działał niezgodnie z prawem,
  - użytkownik wykorzystał konto niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zakresem funkcji, które przewiduje wybrany przez niego Plan Abonamentowy.
 5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Blokada konta następuje 1 dni po braku płatności za usługę.
 7. W przypadku przedłużenia konta po terminie ważności pobierana jest opłata rekompensująca koszt przechowywania danych w wysokości kosztu miesięcznego utrzymania licencji.
 8. Usunięcie konta następuje 45 dni po terminie ważności konta w przypadku braku płatności za tą usługę.

§6 Klauzula o poufności rozmów z konsultantem

 1. Niniejszym, Klient zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie rozmów z konsultantami firmy Meteoryt Sp. z o.o. , zarówno prowadzonych drogą elektroniczną, jak i telefoniczną.
 2. Klient akceptuje, że wszelkie informacje przekazane przez konsultantów, w tym porady, dane techniczne, informacje o produktach, stanowią poufne informacje oprogramowania asystent.
 3. Klient zgadza się, aby nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie publikować, ani nie udostępniać żadnych takich poufnych informacji osobom trzecim, w tym na platformach społecznościowych, forach internetowych, czy innych mediach, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Meteoryt Sp. z o.o.
 4. Naruszenie powyższego zobowiązania może skutkować podjęciem przez sklep firmy Meteoryt Sp. z o.o. stosownych działań prawnych, mających na celu ochronę jego praw i interesów, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

 


Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

0
Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Scroll to Top