• Dział sprzedaży
 • tel. 502 258 020, 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22
Historia zmian 2011

Aktualizacja zalecana z dnia 20 Stycznia 2012

 • poprawiono wystawianie faktury w walutach
 • poprawiono problem z zaokrąglaniem wartości na dokumentach magazynowych, fakturach
 • poprawiono problem z wystawianiem dokumentów MM
 • Aktualizacja zalecana z dnia 25 Październik 2011

  • w zamówieniach dodano możliwość odkrycia na liście rekordów kolumn: wartość netto zakupu, wartość brutto, wartość VAT oraz wartość wpłat (za faktury)
  • w zamówieniach dodano adres do korespondencji
  • poprawiono: kampanie, projekty, zamówienia produkcyjne, agenta ubezpieczeń, dodawanie ubezpieczeń, gabinet lekarski, agenta ubezpieczeń, magazyn, biuro tłumaczeń
  • dodano możliwość edycji inline w ustawieniach
  • w danych kontaktowych dodano możliwość tworzenia zleceń serwisowych
  • w serwisie i reklamacje dodano możliwość tworzenie zamówień
  • dodano możliwość tworzenia raportów w cenach zakupu z podsumowaniem i rozbiciem na vaty
  • dodano wyświetlanie ID parangu na fakturze oraz zaktualizowano szablony faktur
  • dodano możliwość wystawienia faktury korygującej do wszystkich dokumentów sprzedażowych
  • udoskonalono, poprawiono rejestr urządzeń medycznych
  • połączono z rejestrem zgłoszeń rejestr urządzeń medycznych
  • w zaplanowanych zadaniach zrobiono kopiowanie opisu zadania do opisu przypomnienia
  • poprawiono faktury z opłatami częściowymi
  • poprawiono historię kontaktów
  • w sklepie internetowym dodano płatności Dotpaynet (Krajowa Izba Rzoliczeniowa) i Płatności.pl (PauU)
  • dodano możliwość wystawienia faktury w walutach obcych
  • rozbudowano moduł rejestr pojazdów o nazwę właściciela
  • CRM → kampanie – dodano kolorowanie wierszy
  • w serwis i reklamacje dodano możliwość wysłania SMS z poziomu zgłoszenia
  • w aktach osobowych dodano moduł winsoki urlopowe oraz możliwość kontrolowania ilości dni urlopu
  • dodano drukowanie wielu dokumentów magazynowych
  • poprawiono asystent sklep internetowy z rejestracją i potwierdzaniem emalii na stronie

  Aktualizacja zalecana z dnia 22 Sierpnia 2011

  • poprawiono błedy związane z bazą MSSQL
  • dodano date ważności w produktach na dokumentach magazynowych oraz możliwość wyszukiwania po dacie tj: przed terminem i po terminie ważności
  • dodano w module faktur wyszukiwanie po fakturach nieopłaconych tj: nie w terminie oraz w terminie
  • dodano możliwość właczenia autora rekordu oraz date modyfikacji pod prawym przyciskiem na kolumnach
  • dodano nowy dokument PW w dokumetach magazynowych
  • poprawiono problemy z ofertami (odświeżanie cen)
  • w ofertach dodano pole prognoza oferty, możliwość konfiguracji w ustawieniach
  • dodano statystki dla ofert i zapytań - przychodzących oraz wychodzących
  • poprawiono problemy z datą realizacji w serwis i reklamacje
  • rozbudowano rejestr urządzeń o dodatkowe pola oraz zoptymalizowano funkcjonalność programu
  • poprawiono problem z importem danych a następnie wysyłaniem e-mailingu
  • poprawiono widoczność zadań z poziomu kalendarza
  • zintegrowano akta osobowe z asytent korporacja
  • dodano możliwość instalacji firebirda 32/64bit z poziomu programu oraz ułatiowno instalację i uruchomienie bazy
  • dodano do szablonów faktur Odbiorcę. (należy odświezyć szablony faktur)
  • dodano możliwość łatwego przepisana opiekuna grupy dla nanej grypy kontaktów
  • poprawiono błedy związane z zapisem ustawień
  • poprawiono wystawianie faktury sprzedażowej z poziomu zakupowej
  • dodano nowe pola w rejestrze urządzeń tj . wersja jezykowa, typ komputera, typ nośnika, producent
  • poprawiono durkowanie raportu w dokumentach kasowych
  • dodano możliwość ustawiania czasu odświeżania (importowania aukcji) z allegro
  • zaktualizowano akta osobowe o nowe funkcjonalności
  • w module kampanie dodano możliwość wypowiadania się pracowników

  Aktualizacja zalecana z dnia 17 Sierpnia 2011

  • Usunięto błędy typu "access violation"
   Dodano możliwość automatycznego wystawiania dokumentów kasowych
  • W HRM dodano informację o aktywności kandydata, poprawiono problemy z wydajnością aplikacji
  • W sklepie internetowym dodano możliwość płatności poprzez serwis Przelewy24.pl
  • Dodano możliwość podpięcia wyciągu bankowego z poziomu faktury
  • Dodano możliwość wydruku w języku angielskim i niemeckim
  • Zaktualizowano słowniki w Serwisie i Reklamacje
  • Poprawiono błędy związane z wydrukiem do PDF
  • Poprawiono stabilność oraz wydajność programu
  • Dodano moduł Kampanie w Asystent CRM MAX
  • Dodano moduł Książki Korespondencji w Asystent Rejestr Umów MAX
  • Przyśpieszono aktualizacje kategorii w Asystent Aukcje Internetowe
  • Poprawiono problem z uprawnieniami
  • Poprawiono problemy oraz komunikat o aktualizowanych polach
  • Zaktualizowane zostały programy dla rolników

  Aktualizacja z dnia 22 lipca 2011

  • Udoskonalono moduł rezerwacji
  • Dodano datę ważności produktu lub usługi w module Magazyn
  • Zapamiętywanie ustawień marginesów dla wydruków na kopertach dla każdego formatu koperty osobno

  Aktualizacja z dnia 19 lipca 2011

  • Przygotowanie programu do współpracy z najnowszą wersją MySQL (dla baz zdalnych opartych na tym silniku bazodanowym)
  • Serwis i reklamacje: poprawiono wyświetlanie zakładki Historia napraw, dodano wyszukiwanie po statusach
  • Dane kontaktowe: sprzedaż: dodano opcje przeszukiwnia dokumentów sprzedaży
  • Sklep internetowy: dodano nowe szablony sklepów, udoskonalono interfejs programu

  Aktualizacja z dnia 11 lipca 2011

  • możliwość z poziomu danych kontaktowych w zakładce Faktury... oznaczenia czy faktura opłacona, czy nieopłacona
  • możliwość sortowania produktów na wydrukach dokumentów magazynowych oraz fakturach
  • poprawiono działanie kodów kreskowych

  Aktualizacja z dnia 28 czerwca 2011

  • poprawiono rejestr VAT
  • zoptymalizowano pracę klienta poczyt Asystent - szybsze odświeżanie nowych wiadomości
  • dodanie edytora wizualnego HTML w CMS modułu Sklep internetowy (WYSIWYG)
  • usunięty błąd w korektach faktur zakupowych

  Aktualizacja z dnia 22 czerwca 2011

  • dodano faktury cykliczne
  • dodano "chmurkę" z informacją w pobliżu tray'a o nadejściu nowych wiadomości e-mail, nowych zamówieniach i wystawieniu kolejnych faktur cyklicznych
  • poprawka związana ze statystykami
  • naprawione działanie szablonów wydruku książki korespondencji

  Aktualizacja z dnia 17 czerwca 2011

  • usunięty problem z kodowaniem polskich znaków w bazach opartych na MS SQL
  • poprawki w działaniu klienta poczty e-mail
  • uniemożliwione kopiowanie kodu autoryzacyjnego dostępu do zdalnych baz danych
  • poprawki związane z Rejestrem VAT
  • Rejestr Pojazdów: dodanie możliowości dodania załacznika do ewidencji paliwa, poprawki
  • Aukcje internetowe: poprawki związane z wystawianiem aukcji

  Aktualizacja z dnia 8 czerwca 2011

  • poprawiono problemy z Rejestrem Pojazdów
  • poprawiono program Aukcje Internetowe
  • poprawiono problemy z numeracją dokumentów
  • wprowadzono kolumnę LP na potrzeby wydruków
  • wprowadzono eksport do Nokaut oraz Ceneo
  • poprawiono Kancelarie Prawniczą
  • poprawiono moduł Allegro oraz dodano nowe funkcje związane z wystawianiem aukcji
  • poprawiono zaplanowane zadania
  • dodano nowy program Asystent Dokumenty Kasowe
  • dodano nowy nowy program Asystent Rachunki
  • dodano WYSWIG przy produktach w sklepie online
  • dodano nowy szablon wydruku w danych kontaktowych
  • zaktualizowano rodzaje licencji w rejestrze oprogramowania oraz poprawiono możliwość dodawania podzespołów
  • w Rejestrze Umów dodano wartość netto umowy oraz wartość VAT
  • poprawiono możliwość wystawiania duplikatów faktury
  • dodano możliwość wystawiania paragonu z poziomu faktury
  • możliwość zdefiniowania dodatkowych atrybutów w sklepie internetowym (oraz ustawienia wartości, które wpływają na cenę towaru)
  • możliwość dodania produktów powiązanych
  • poprawiono datę realizacji w zgłoszeniu rewersu w serwisie i reklamacje
  • wydruk wydania w serwisie ustawiono tylko dla zrealizowanych i rezygnacji
  • dodano wydruk karty kontrahenta
  • poprawiono nawiązywanie połączenia z MySQL
  • poprawiono błędy związane z wielkimi znakami w wydrukach
  • w sklepie internetowym dodano: opcje dodatkowe, oraz produkty powiązane
  • poprawki w książce korespondencji związane z autom-numeracją
  • dodatkowe opcje w ustawieniach np. dla nawiązywania połączenia
  • Faktury: poprawienie błędów związanych ze stawką ZW i NPO
  • w Agencie ubezpieczeń dodano szablon z informacją dla klienta / możliwość edycji w edytorze szablonów
  • Kancelaria Prawnicza: rozbudowano o dodatkowe pola, nazwy sądów, w module spraw w kancelarii prawniczej
  • Kancelaria Prawnicza: dodano rejestr opinii i ekspertyz w Asystent Kancelarii Prawniczej oraz dokonano szeregu poprawek z repertorium sprawy
  • Agencie Ubezpieczeń: poprawiono interfejs oraz wyświetlanie listy rekordów
  • poprawiono historie zdarzeń na rekordzie
  • Asystent Gabinet Lekarski: dodano szereg ulepszeń i poprawek

  Aktualizacja z dnia 5 maja 2011

  • Książki Korespondencji MAX: Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy
  • HRM: Dodano pole opiekun w Kandydatach
  • Asystent: Poprawiono błędy związane z nawiązywaniem ponownego połączenia z bazami zdalnymi
  • Asystent: Poprawiony problemy z wydrukami
  • Faktura: Poprawiono błąd ze stawkami NPO i ZW

  Aktualizacja z dnia 13 kwietnia 2011

  • Poprawiono stabilność programu oraz usunięto błędy
  • W module poczty dodano możliwość skanowania dokumentów oraz automatycznego dodania ich jako załącznik wiadomości
  • Wprowadzono możliwość wystawiania dodatkowych zamówień w zamówieniu. Np. tworzymy zamówienie wychodzące do przychodzącego
  • Rozbudowano książkę korespondencji o dodatkowe pola tj. nr korespondencji przychodzącej oraz data jej wystawienia
  • Wprowadzono możliwość powiązania korespondencji oraz umowy z projektem
  • Dodano nowe pola w rejestrze urządzeń i oprogramowania tj. mac adres oraz rodzaj pamięci
  • Udoskonalono moduł sklepu internetowego
  • W rejestrze bydła wprowadzono wydruk księgi bydła, oraz dodano nowe pola
  • Udoskonalono wydruk gwarancyjny
  • Poprawiono szukanie zaawansowane
  • Dodano szukanie po roku i miesiącu

  Aktualizacja z dnia 24 marzec 2011

  • Poprawiono stabilność programu oraz usunięto błędy
  • Dodano moduł Projekty dla programów CRM, Rejestrze Umów oraz Książka Korespondencji w wersji MAX
  • Zaktualizowano moduł wypowiedzi pracowników w module Projekty
  • Wprowadzono zapisywanie szablonów dokumentów oraz zapamiętywanie ustawień okien w bazie danych (możliwość wykorzystania wspólnych szablonów dla użytkowników bazy danych)
  • Zaktualizowano moduł Wyciągi Bankowe
  • Zaktualizowano moduły: zamówienia, oferty, faktury

  Aktualizacja z dnia 8 marzec 2011

  • HRM: dodano możliwość wiązania kandydata z projektem z poziomu danych o kandydacie
  • HRM: zoptymalizowano interfejs przy dodawaniu kandydata do projektu
  • Rejestr Umów: dodano możliwość dodawania PDF-ów jako treść umowy
  • Magazyn: dodano możliwość definiowana producentów w ustawieniach
  • Raporty: możliwość sporządzenia raportu sprzedaży lub zakupów dla użytkownika przypisanego do dokumentu
  • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania po oznaczonych rekordach
  • Dodano możliwość wybrania rekodów nie przypisanych do żadnej grupy

  Aktualizacja z dnia 1 marzec 2011

  • W fakturach dodano możliwość wpłat częściowych poprzez dokumenty kasowe oraz poprawiono raport kasowy
  • Poprawiono błędy i stabilność programu
  • Poprawiono sortowanie dla nowych faktur po numerze faktury
  • Dodano możliwość powiązania zamówienia z projektem
  • Poprawiono interfejs dla ofert oraz dodano możliwość edycji szablonów w XHTML
  • W projektach dodano listy zakupowe
  • Dodano możliwość powiadamiania o dekretacji korespondencji poprzez e-mail, komunikator wewnętrzny lub SMS
  • Dodano możliwość ustawienia faktury jako opłacona z poziomu listy rekordów
  • W rejestrze faktur dodano możliwość wpisania daty (w formacie rrrr-mm-dd) zamiast pola termin płatności
  • W raportach dodano rejestr VAT, dodano w sprzedaży i zakupach grupowanie po produktach
  • W poczcie dodano widok na faktury i zakupione produkty z poziomu wiadomości e-maila

  Aktualizacja z dnia 22 luty 2011

  • Poprawiono stabilność programu

  Aktualizacja z dnia 2 luty 2011

  • Poprawiono stabilność programu
  • Dodano wypowiedzi w projektach

  Aktualizacja z dnia 20 stycznia 2011

  • Poprawiony błedy związane z MSSQL
  • Poprawiony błedy związane z wylogowywaniem użytkownika
  • Poprawiono stabilność i wydajność programu
  • Poprawiono szablony zamówień oraz faktur

  Aktualizacja z dnia 13 stycznia 2011

  • Poprawiono odtwarzanie kopii bezpieczeństwa dla baz: MSSQL, FireBird, PostrgreSQL
  • Dodano możliwość edycji szablonów dokumentów magazynowych
  • Poprawiono stabilność programu
  • Poprawiono błędy w module faktur

  Aktualizacja z dnia 11 stycznia 2011

  • Poprawiono współpracę programu z drukarkami fiskalnymi
  • Poprawiono stabilność programu podczas pracy na serwerach zdalnych
  • Dodano możliwość czyszczenia logów systemowych
  • Dodano pole stawka VAT przy przy cenie zakupu
  • Usprawniono sprawdzanie pisowni w polach tekstowych
  • Poprawiono moduły: HRM, Rejestru pojazdów, Faktur, Ofert, Serwis i Reklamacje, Zamówienia
  • Dodano galerie w Gabinecie lekarski oraz HRM
  • Poprawiono działanie przycisku [INS]
  • Dodano możliwość zaplanowania zadania z poziomu faktury
  • Dodano sumowanie finansów w Danych kontaktowych
  • W raportach dodano nowe opcje drukowania spisu z natury
  • Dodano grupy w Rejestrze urządzeń i oprogramowania
  • Wprowadzono możliwość edycji wybranych szablonów dokumentów

  Aktualizacja z dnia 24 grudnia 2010

  • Dodano obsługę UTF-8
  • Poprawiono stabilność i prędkość działania aplikacji
  • Możliwość drukowania raportów magazynowych i sprzedaży w programach: Faktura, Magazyn, Korporacja
  • Wprowadzono do sprzedaży wersję programów MAX wzbogacone o nowe moduły
  • Obsługa sprawdzania pisowni w polach tekstowych
  • Dodano możliwość umieszczenia miniaturki zdjęcia w magazynie

  tel.  +48 89 623 26 22
  pracujemy od poniedziałku do piątku od
  8:00 - 16:00
   
  Dział obsługi klienta
  Oddział w Szczytnie:
  ul. Łomżyńska 18
  12-100 Szczytno

  Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
  Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

  Meteoryt Sp. z o.o.
  Łomżyńska 18
  12-100 Szczytno
  NIP: 745 184 82 85
  REGON: 367213266

  KRS: 0000676644


  NUMER KONTA
  MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

  Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

  Copyright © 2018 Meteoryt
  Zapytaj sprzedawcę o ofertę