• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22
Historia zmian 2012

 
Aktualizacja z 18 maja 2012
 • Uprawniania – wymuszenie stosowania pełnego ekranu
 • Uprawnienia – dodano opcję, która zabrania widoku na górne menu
  Udoskonalono edytor szablonów – możliwość wizualnych zmian
 • W wersjach mach dodano zarządzanie wieloma baz danych (zapisanie ustawień baz danych w jednej bazie danych co umożliwia łatwe zarządzanie na wielu komputerach)
 • aktualizacja serwisu i reklamacje
 • poprawiono błędy oraz udoskonalono spis z natury oraz raport sprzedaży
 • poprawiono odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 • poprawiono błąd związany z upload em obrazków i załączników Connection Closed
 • dokonano poprawek związanych z rejestrem urządzeń medycznych
 • poprawiono raport w rejestrze pojazdów
 • dodano możliwość tworzenia bazy MySQL w trybie MyISAM
 • poprawiono optymalizację (przebudowę baz lokalnych SQLite)
 • poprawiono wyświetlanie listy baz danych
 • zaktualizowano bazę leków
 • dodano zadania cykliczne
 • poprawiono moduł projekty i kampanie
 • dodano w wersji MAX możliwość sprzedaży z wybranej dostawy magazynowej (PZ i PW)
 • aktualizacja dla akt osobowych, książki korespondencji oraz kancelarii prawniczej
 • dodano domyślny katalog tworzenia bazy danych
 • dodano obsługę SMS we wszystkich wersjach programu
 • zaktualizowano działanie poczty
 • optymalizacja wydajności programu
 • zaktualizowano moduł zapytań i oferty
 • dodano w wersji MAX szablony ofert i zamówień
 • w książce korespondencji MAX dodano raport wysłanej korespondencji
  oraz wiele poprawek i udoskonaleń
 
Aktualizacja z dnia 21 luty 2012

Wszystkie programy Asystent
 • poprawiono wydajność programu (szybsze wyświetlanie dużej ilości rekodów)
 • dodano możliwość zapisywania szablonów importu
 • dodano nowe uprawnienia dla użytkowników np. brak możliwości zmiany bazy danych
  lub zabroń wglądu w nieswoje dane.
 • dodano drukowanie pól dodatkowych w wersjach biznes
 • oddziały oraz numeracja dla oddziałów
 • w rejestrze umów MAX jest realizujący
 • dodano opcję – pokaż tylko moje rekordy
   
 
Asystent Sklep Internetowy
 • możliwość dodawania zdjęć z galerii do opisu
 • możliwość dodania do kategorii zdjęcia i opisu
 • obsługa najbardziej popularnych płatności w Polsce tj. Dotpay, Platności.pl, Przelewy24, PayBayNet
 • Możliwość edycji inline produktów w sklepie.
 • Dodano szereg opcji np. informacje o stanie magazynowym, możliwość sortowania produktów
 • Poprawiono stabilność i wydajność sklepu
 • poprawiono sklep internetowy
 • cena na telefon
 • przekierowanie gdy jest jeden produkt
 • rozbudowano opcje transportu
 • poprawiono problemy z dodawanie obrazków do treści
 • podgląd faktur przez klientów z poziomu WWW
 • możliwość automatycznego wysłania faktury proforma
Rejestr Pojazdów
 • Dodano możliwość rozbudowy o warsztat samochodowy
 • poprawiono współprace z FireBird oraz MSSQL
 • Dodano galerie pojazdów w wersji Biznes
 • dodano drukowanie etykiet od – do
 • poprawiono oferty
 • boczny panel – szybki podgląd na dane
 • poprawiono faktury korygujące
 • w narzędziach administracyjnych poprawiono filtrowanie po NIP
 • poprawiony import do MSSQL (z polskimi znakami)
   
Agent ubezpieczeń
 • dodano zdjęcia
 • rozje ubezpieczeń oraz pola dedykowane
 • poprawiono interfejs
 • możliwość wyświetlania zdjęcia miniaturki na liście rekordów
   
Akta Osobowe
 • połączono akta osobowe z dokumentami kasowymi

DOKUMENTY KASOWE
 • poprawiono błędy z wstawianiem domyślnego wystawiającego

WYCIAGI BANKOWE
 • możliwość dekretacji na podopiecznych stowarzyszenia
 • możliwość wydruku potwierdzenia wpłat

STOWARZYSZENIE
 • możliwość obliczania salda stanu członków i podopiecznych
 • możliwość kontrolowania wpłat od darczyńców
 • możliwość wydruku wpłat za zadany okres
 
SERWIS I REKLAMACJE
 • w historii naprawa dodano wyszukiwanie po opiekunie
 • prawiono wystawiający na zleceniobiorca
 • dodano możliwość powiązania produktów z serwisem i reklamacje z poziomu produktu
 • wysyłanie e-maila z numerem RMA przy zmianie statusy
   

REJESTR BYDŁA
 • poprawiono błąd
 • dodano grupy w rejestrze bydła
KAMPANIE
 • dodano datę ostatniego kontaktu
Historia kontaktów
 • poprawiono ustawianie daty ostatniego kontaktu
 • dodano możliwość ustawienia przypomnienia
 • możliwość wysłania informacji o wpisie do klienta
   

PROJEKTY
 • dodano faktury zakupowe
 • dodano produkty w obrocie
 • dodano historię kontaktów
 • dodano możliwość powiązania produktów z projektem
Faktury
 • zarządzanie kategoriami
 • możliwość wystawiania faktury w imieniu oddziału
 • możliwość wystawienia wezwania przed sądowego z poziomu listy rekordów faktur
 • poprawiono faktury korygujące (wystawianie dokumentów magazynowych)
 • dodano możliwość wyłączenie automatycznego wystawienia dokumentu magazynowego dla
  faktury zakupowej i sprzedażowej
 • możliwość wystawienia faktury z numerem rejestracyjnym
 • możliwość wydrukowania dodatkowej adnotacji przy produkcie
 • poprawiono problem z wystawianiem dokumentów magazynowych
 • możliwość wyłączenia automatycznego WZ i PZ na fakturze
 • poprawiono problem z zaokrąglaniem w walucie
 • dodano możliwość powiązania produktu z projektem lub serwisem i reklamacje
 • drukowanie pól dodatkowych w wersji biznes
 • drukowanie faktur anglojęzycznych w wersji biznes
 • dodano faktury zaliczkowe metoda 2
 • możliwość powiązania z projektem
Dane kontaktowe
 • dodanie pod prawym przyciskiem oferty przychodzących wychodzących, zapytania p. i w
 • dodano możliwość wpisywania województwo
 
Stowarzyszenie
 • dodano podopiecznych w stowarzyszaniu
 • dodano grupy w członkach i podopiecznych
 • możliwość łatwiejszego kontrolowania salda składek członkowskich
 • możliwość łatwiejszego kontrolowania salda podopiecznych

System
 • rozbudowano auto finanse
 • dodano drag and drop
 • dodano poprawione wydruki z zaznaczaniem co było szukane
 • możliwość szybkiego podglądu danych
 • w użytkownikach dodano raport zmian, kto jest przełożonym, prowizje
 • dodano możliwość edycji szablonów wiadomości
 • dodano możliwość dodawania stałych komentarzy dla faktur i zamówień
 • możliwość ustawienia wyłączenia automatycznych dokumentów magazynowych
 • możliwość wydrukowania oddziału na fakturze
Magazyn
 • dodano w produktach w obrocie
 • ilość sprzedanych sztuk oraz oznaczono kolorem
 • galeria jest w licencji biznes
 • kolorowanie dostępności
 • poprawki ogólne np. poprawiono kolorowanie stanów
 • poprawiono błędy z wystawianiem dokumentu magazynowego z poziomu indeksu
 • oznaczanie rekordów kolorem
 • drukowanie dowodów dostawy z dokumentów PZ i WZ
Raporty
 • poprawiono raporty
 • spis z natury z średnimi cenami zakupu lub sprzedaży
 • spis z natury z opcją remanentu
 • będzie nowy raport.
 • w raporcie sprzedaży i zakupów jest kolumna powiązane dokumenty
Kancelaria Prawnicza
 • zaktualizowano wygląd interfejsu
 • rozbudowano repertorium
   
Oferty
 • dodano statusy w zamówieniach
 • poprawiono oferty - porwanie działają stany magazynowe
 • dodano historię kontaktów
 • dodano opcje dodatkowe przeszukiwania
 • dodano edycje inline statusu
 • dodano opcje wyszukiwania w produktach w obrocie
 • poprawiono przenoszenie e-maila do zamówień
 • poprawiono szablon oferty
ZAMÓWIENIA
 • dodano możliwość dodania komentarza pod numerem zamówienia
 • możliwość dodania globalnych komentarzy
 • przeniesienie komentarzy do utworzonej faktury na podstawie zamówienia
REJESTR POJAZDÓW
 • szybkie wczytywanie danych kontowych właściciela, zakupiony od
 • sprawdzanie czy istnieje w bazie dany kontrahent
 • połączono z aktami osobowymi
 • dodano przypomnienie dla badań technicznych

REJESTR URZĄDZEŃ
 • możliwość sprawdzenia wieku sprzętu
 • możliwość kontrolowania przekazania sprzętu
 

NOWE PROGRAMY
 • rejestr urządzeń medycznych
 • zlecenie produkcyjne
 • biuro tłumaczeń
 • baza danych osobowych
 • warsztat samochodowytel.  +48 89 623 26 22
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266

KRS: 0000676644


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
 

Nasze serwisy:

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę