• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22


OPROGRAMOWANIE DLA FIRMHistoria zmian 2014

2014-12-10

 • Faktury: Pod prawym przyciskiem dodano możliwość odbudowy wartości

2014-12-08

 • Zamówienia: Dodano możliwośc usuwania powiązań
 • Faktury: Dodano rozpoznawanie typu dokumentu na liście faktur

2014-12-04

 • Dokumenty kasowe: Dodano możliwość wczytywania cen zakupu do KW

2014-12-01

 • Serwis i reklamacje: Dodano kolumne data_odłożenia do tabeli dk_cron

2014-11-30

 • Serwis i reklamacje: Dodano możliwość tworzenia duplikatu rekordu w module "serwis i reklamacje"

2014-11-29

 • Magazyn: Dodano możliwość wydruku daty ważności na dokumencie WZ (zmienna globalna)
 • Ustawienia programu: Dodano selekcję użytkowników "aktywny/nieaktywny"

2014-11-27

 • Szybka sprzedaż: Usunięto pojawiający się edytor html w polu kod kresowy

2014-11-26

 • Dokumenty kasowe: W dokumentach kasowych dodano komentarz pod podpisem

2014-11-21

 • Pacjenci: Dodano zakładki "Dolegliwości i choroby", "Wywiad żywieniowy", "Badania"
 • Magazyn: Dodano typy dokumentów w statystykach
 • Magazyn: Dodano date ważności produktu na wydrukach

2014-11-20

 • Projekty: Wprowadzono możliwość dodawania przypomnień w projektach
 • Projekty: Wprowadzono możliwość dodawania przypomnień w zleceniach produkcyjnych
 • Oferty: Wprowadzono możliwość dodawania przypomnień w projektach
 • Historia: Dodano sumowanie finansów
 • Serwis i reklamacje: Możliwość wiązania faktur oraz ofert w module serwis i reklamacje
 • Serwis i reklamacje: Dodano zakładkę historia
 • Projekty: Zablokowano edycje akt osobowych z poziomu projektu

2014-11-18

 • Zamówienia: Dodano pole symbol producenta
 • Serwis i reklamacje: Dodano możliwość wczytywania automatycznie komentarzy, które są definiowane w ustawieniach- dane firmy

2014-11-17

 • Akta Osobowe: Poprawiono wydruk karty pracy
 • Rejesr Umów: Dodano komentarz przy produkcie w wydruku umowy
 • Eksport/Import: Dodano pasek postępu podczas eksportu do R2 Księga

2014-11-14

 • Raporty: Dodano pasek postępu w raporcie magazynowym
 • Magazyn: Poprawiono wyświetlanie stanów w składzie produktu
 • Eksport/Import: Poprawiono eksport faktur proforma do R2 Księga
 • Pacjenci: Dodano zakładkę "Badania"
 • Pacjenci: Dodano zakładki żywieniowe

2014-11-13

 • Ustawienia programu: Wprowadzono inny sposób dodawania osób do wypowiedzi
 • Dane kontaktowe: Dodano możliwośc drukowania kilku ofert z poziomu danych kontaktowych

2014-11-10

 • Rejestr Maszyn: Aktualizacja w naprawach i zgłoszeniach
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Poprawiono kartę urządzenia
 • Ubezpieczenia: Poprawiono harmonogram rat
 • Ustawienia programu: Aktualizacja interfejsu
 • Raporty: Dodano wyszukiwanie po producencie oraz składowaniu
 • Szybka sprzedaż: Poprawiono błąd przy wystawianiu szybkiego paragonu gdy brak pozycji do wydruku

2014-11-06

 • Szybka sprzedaż: Poprawiono wystawianie paragonów z poziomu szybkiej sprzedaży(F11)
 • Ustawienia programu: Możliwość wyszukiwania w przypomnieniach
 • Poczta: Dodano nowe opcje w wiadomościach usuniętych
 • Faktury: Wprowadzono wyświetlanie numeru konta pod danymi firmy
 • Faktury: Wyswietlanie danych konta przy wyborze formy płatności "płatność online"
 • Szybka sprzedaż: Poprawiono problem z wiązaniem dokumentów
 • Zamówienia: Ukryto pole fscolor w zamówieniach
 • Historia pacjentów: Poprawiono typy historii

2014-11-05

 • Zlecenia warsztatowe: Dodano widok produktów ze zlecenia na indeksie magazynowym
 • Sklep internetowy: Poprawiono odświeżanie dostaw oraz form płatności

2014-11-04

 • Oferty: Dodano zmienną globalną "Ukryj powiadomienia o istniejącym już produkcie na indeksie magazynowym"

2014-11-03

 • Historia: Poprawiono dodawanie przypomnień w historii kontaktów
 • Projekty: Poprawiono duplikację rekordów w module projekty
 • Poczta: Dodano możliwość szybkiej selekcji użytkowników oraz akt osobowych
 • Zamówienia: Dodano możliwość tworzenia zamówień z produktów
 • Magazyn: Dodano możliwość tworzenia zamówienia ze składu produktów
 • Rejestr decyzji: Wydano pierwszą wersję modułu "rejestr decyzji"

2014-10-28

 • Zlecenia spraw: Poprawiono nazwę kolumny z "osoaba główna" na "nazwa firmy"

2014-10-27

 • Ustawienia programu: Poprawiono wyświetlanie wyjątków w konfiguracji użytkownika

2014-10-24

 • Magazyn: W module magazyn dodano pole id_opiekuna z możliwością zmiany przez admina
 • Raporty: Dodano nowy raport magazynowy (grupowanie po kotrahencie)
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Dodano nowy raport "wykaz sprzętu pomiarowego"
 • Dane kontaktowe: Możliwość zmiany opiekuna przez użytkownika w przypadku dodania rekordu przez niego (dane kontaktowe)
 • Magazyn: Poprawiono statystyki (dodano typy dokumentów)
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Dodano raport uproszczony dla urządzeń wycofanych
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Poprawiono wyświetlanie kolorów w zależności od statusów

2014-10-23

 • Rejestr Maszyn: W rejestrze maszyn poprawiono wyświetlanie kolorów w zależności od statusów
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: W rejestrze urządzeń pomiarowych poprawiono wyświetlanie kolorów w zależności od statusów
 • Książka korespondencji: Poprawiono dodawane załączników w książce korespondencji
 • Raporty: Poprawiono raport magazynowy
 • Raporty: Poprawiono harmonogram maszyn
 • Zlecenia tłumaczeń: Dodano możliwość wprowadzania ilości po przecinku w zleceniu tłumaczenia
 • Produkcja: Poprawiono rezerwację produktów na magazynie oraz zapis dokumentów produkcyjnych

2014-10-22

 • Magazyn: Poprawiono błąd zapętlonego komunikatu przy naciśnięciu klawisza Escape przy zmianie nazwy wczytanego produktu

2014-10-21

 • Faktury: Poprawiono zapisywanie faktur
 • Magazyn: Zaznaczenie na siwo produktów nie przypisanych do magazynu (dokumenty magazynowe)
 • Raporty: Poprawiono szablon raportu, dodano wyszukiwanie ze znakiem + (lub)- raport dla zgłoszeń awarii
 • Raporty: Ustawiono minimalną szerokość dla pola nazwa na 320px

2014-10-20

 • Faktury: Poprawiono zapisywanie faktur w przypadku braku modułu "oferty"
 • Kampanie: Poprawiono wczytywanie tabeli
 • Faktury: Zwiększono ilość wprowadzanych znaków z 240 do 250 w polu "nazwa"
 • Ustawienia programu: Możliwość wysłania sms do przypomnienia
 • Rejestr urządzeń: Poprawiono format daty na liście rekordów(data dodania, data modyfikacji)
 • Faktury: Poprawiono wyświetlanie na głównej liście rekordów pola "końcowa" oraz "typ"
 • Dane kontaktowe: Poprawiono wyświetlanie na głównej liście rekordów pola "osoba"
 • Produkcja: Dodano harmonogram w produkcji
 • Zaplanowane zadania: Poprawiono błąd przy synchronizacji z kalendarzem google w zakładce "plan dzienny"

2014-10-17

 • Raporty: Dodano nowy raport dla agentów
 • Oferty: Importowanie symbolu klienta do ofert

2014-10-14

 • Faktury: Poprawiono import faktur

2014-10-09

 • Akta Osobowe: Dodano wyświetlanie powiązanego dokumentu na liście w karcie pracy
 • Faktury: Dodano przycisk ukrywania sekcji Dane podstawowe w Fakturze zakupu
 • Produkcja: Dodano wyświetlanie zleceń produkcyjnych na harmonogramie
 • Rejestr zgłoszeń urządzeń: Wprowadzono możliwość dodawania dokumentu magazynowego z pozimu zgłoszenia serwisowego
 • Rejestr urządzeń przemysłowych: Wprowadzono możliwość dodawania dokumentu magazynowego z poziomu maszyny lub podzespołu
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Możłiwośc wprowadzenia przyczyny likwidacji
 • Rejstr urządzeń pomiarowych: Poprawiono wybieranie statusu
 • Faktury: Poprawiono wystawianie faktur marża w obcej walucie

2014-10-07

 • Faktury: Dodano zakładkę oferty w edycji faktury
 • Zamówienia: Dodano zakładkę oferty

2014-10-06

 • Oferty: Poprawiono widoczność powiązanych ofert
 • Rejestracja pacjentów: Poprawiono podgląd danych z poziomu karty pacjenta

tel.  +48 89 623 26 22
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266

KRS: 0000676644


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
 

Nasze serwisy:

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę