• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22


OPROGRAMOWANIE DLA FIRMHistoria zmian 2015

2015-12-10

 • Ustawienia programu: Udoskonalono mechanizm wyszukiwania danych
 • Dane kontaktowe: Możliwość scalania rekordów w danych kontaktowych oraz indeksie magazynowym
 • Ustawienia programu: Udoskonalono pracę na slinkiach bazdanych: Firebird, PostgreSQL, SQLite, MySQL
 • Magazyn: Dodano opcję usuwania pozycji z wybranego magazynu
 • Akta Osobowe: Dodano możliwość przeszukiwnia po szkoleniach pracownika
 • Faktury: Rozbudowano raport sprzedaży o faktury anulowane
 • Faktury: Dodano obsługę faktur końcowych z wartością zero

2015-11-30

 • Ustawienia programu: Dodano nowe zmienne globalne zwiększające możliwości konfiguracji programu
 • Ustawienia programu: Poprawiono obsługę dla baz danych MSSQL
 • Ustawienia programu: Poprawiono odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 • Ustawienia programu: Poprawiono obsługę poczty wp.pl
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość wybrania rekordów z wielu kategorii jednocześnie
 • Akta Osobowe: Dodano na liście rekordów miniaturkę osoby
 • Ustawienia programu: Dodano miniaturkę na liście rekordów użytkowników
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość zaznaczania logów kolorem w narzędziach administracyjnych
 • Ustawienia programu: Dodano nowy edytor SQL

2015-11-16

 • Ustawienia programu: Zmiana ikonek oraz kolorystyki przycisków. Ukrycie przycisku "usuń" jeżeli nie jest zaznaczony rekord.
 • Ubezpieczenia: Poprawiono komunikaty przy tworzeniu rat dla polis
 • Faktury: Dodano możliwość wysyłania sms o przypomnieniu płatności za fakturę
 • Zamówienia: Poprawiono wysyłanie powiadomienia email przy zmianie statusu zamówienia
 • Poczta: Poprawiono archiwum poczty
 • Ustawienia programu: Pod prawym przyciskiem myszy w narzędziach specjalnych dodano możliwość wyczyszczenia buforów miniatur

2015-10-30

 • Szybka sprzedaż: Przyśpieszono otwieranie okna
 • Poczta: Dodano możliwość wysłania nowej korespondencji do nadawcy wiadomości po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego adresie email
 • Ustawienia programu: Udoskonalono globalną wyszukiwarkę
 • Poczta: Uproszczono okno konfiguracji konta pocztowego
 • Ustawienia programu: Udoskonalenie obsługi i zwiększenie wydajności dla baz lokalnych

2015-10-15

 • Ustawienia programu: Skrócono czas logowania sie do bazy danych
 • Poczta: Dodano pocztę do zgłoszenia
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano schemat pojazdu na wydruku zlecenia warsztatowego
 • Książka korespondencji: Wprowadzono domyślne powiadomienia email przy dekretacji korespondencji
 • Magazyn: Wprowadzono miniaturki przy wybieraniu produktów do dokumentów
 • Szybka sprzedaż: Dodano miniaturki na liście rekordów

2015-09-30

 • Serwis i reklamacje: Import RMA dla ABC data
 • Serwis i reklamacje: Dodanie miniaturek na liście rekordów
 • Magazyn: Odbudowa dla importowanych produktów w dokumencie magazynowym według kolejki
 • Magazyn: Dodano miniaturki w inwentaryzacji
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano pole "zysk"

2015-09-14

 • Zlecenia warsztatowe: Dodanie miniaturek produktów na liście produktów w zleceniu warsztatowym
 • Sprawy: Wprowadzono poprawki związane z modułem windykacyjnym
 • Ustawienia programu: W każdej tabeli wprowadzono informację o ilości zaznaczonych rekordów po wciśnięciu ctrl+a
 • Ustawienia programu: Przyśpieszono generowanie listy wydruków
 • Ustawienia programu: Udoskonalono wyszukiwanie zaawansowane

2015-08-31

 • Zamówienia: Dodanie miniaturek produktów na liście produktów na zamówieniach
 • Ustawienia programu: Udoskonalono proces instalacji
 • Ustawienia programu: Zaktualizowano protokoły Farex dla drukarek fiskalnych
 • Ustawienia programu: Wprowadzenie możliwości eksportu i importu formatu EPP/bazy towarowej/faktur i utworzenie powiązań między nimi. Zabezpieczenie przed podwójnym importem danych
 • Ustawienia programu: Poprawiono zgłaszane błędy przez użytkowników
 • Magazyn: Dodano możliwość raportowania na kategorię (raport magazynowy)
 • Faktury: Dodano miniaturki produktów na liście produktów na fakturze
 • Oferty: Dodano miniaturki produktów na liście produktów w ofercie

2015-08-14

 • Ustawienia programu: Wprowadzono nowy rodzaj powiadomień w prawym dolnym rogu
 • Ustawienia programu: Wprowadzono obsługę kodów kreskowych EAN13
 • Ustawienia programu: Wielowątkowa praca programu w celu zwiększenia wydajności
 • Ustawienia programu: Wprowadzono możliwość przełączenia przycisków "dodaj", "usuń", "edytuj" na dół lub górę.
 • Faktury: Możliwość integracji programu z systemem PRESTA SHOP (usługa dodatkowa)
 • Poczta: Odseparowanie systemu pocztowego na odrębne wątki w celu zmniejszenia obciążenia programu
 • Poczta: Odseparowanie systemu mailingowego jako odrębny wątek, aby podczas wysyłania możliwa była praca na programie
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano możliwość wystawiania faktury lub zamówienia z poszczególnych pozycji kosztorysu w zleceniu produkcyjnym
 • Zamówienia: Dodano możliwość wystawiania faktury lub zamówienia z poszczególnych pozycji produktów w zamówieniu

2015-07-31

 • Rejestr pojazdów: Dodano import dla stacji lotos
 • Rejestr pojazdów: Dodano import dla stacji BP
 • Zamówienia: Dodano wydruk "Protokół odbioru zamówienia"
 • Akta Osobowe: Dodano wydruk "Potwierdzenie szkolenia wstępnego"
 • Magazyn: Poprawiono problemy z wyliczaniem marży
 • Faktury: Przyśpieszono otwieranie okna w fakturze
 • Zlecenia warsztatowe: Poprawiono wydruki warsztatowe
 • Ustawienia programu: Dodano raporty ilości dokumentów
 • Zaplanowane zadania: Dodano możliwość wiązania rekordów z istniejącymi zadaniami
 • Dane kontaktowe: Dodano import pliku .vcf (standardowy plik eksportu kontaktów w systemie android)

2015-07-15

 • Zlecenia warsztatowe: Dodano moduł "przechowywalnia opon"
 • Rejestr pojazdów: Poprawiono wczytywanie QRCode
 • Książka korespondencji: Poprawiono zapisywanie faktur zakupu z poziomu książki korespondencji
 • Produkcja: Poprawiono raport zapotrzebowania
 • Produkcja: Poprawiono szablony produkcji
 • Serwis i reklamacje: Dodano możliwość wczytania oddziałów
 • Rejestr zgłoszeń: Dodano możliwość wczytania oddziałów
 • Magazyn: Dodano pole "nr zlecenia produkcyjnego" w dokumentach magazynowych
 • Ustawienia programu: Dodano moduł "realizacja produkcji"

2015-07-01

 • Faktury: Usprawniono działanie rachunków
 • Ustawienia programu: Dodano nową obsługę czytnika kodów kreskowych
 • Faktury: Poprawiono wystawianie dokumentów kasowych w fakturze
 • Zlecenia warsztatowe: Poprawiono wystawianie dokumentów magazynowych
 • Wypożyczalnia: Automatyczna zmiana statusu dokumentu wypożyczenia pod czas wystawiania faktury
 • Ustawienia programu: Dodano numer wewnętrzny w danych użytkownika
 • Zaplanowane zadania: Wprowadzono powiadomienia email dla użytkowników przy zmianie statusu
 • Zaplanowane zadania: Wprowadzono powiadomienia SMS dla kontrahenta podczas zmiany statusu
 • Rejestr pojazdów: Dodano powiadomienia email przy przeglądach, ubezpieczeniach
 • Ustawienia programu: Wprowadzono obsługę systemu Windows 10
 • Rejesr Umów: Dodano wydruki pod prawym przyciskiem dla umów i aneksów
 • Rejestr Maszyn: Stworzono wydruki dla przeglądów pod prawym przyciskiem myszy
 • Serwis i reklamacje: Poprawiono wydruk zgłoszenia w zleceniu serwisowym
 • Zamówienia: Poprawiono wystawianie dokumentów magazynowych z poziomu zamówienia
 • Rejestr Maszyn: Dodano statusy na głównej liście zgłoszeń
 • Ustawienia programu: Skrócono czas ładowania bazy danych oraz podłączenia się do skrzynki  pocztowej

2015-06-25

 • Ustawienia programu: Wprowadzono możliwość przewijania menu za pomocą scroll`a
 • Ustawienia programu: Poprawiono działanie automatycznie dodawanych kursów walut
 • Produkcja: Dodano funkcjonalność automatycznego usuwania dokumentów magazynowych przy usuwaniu zlecenia produkcyjnego
 • Faktury: Poprawiono tłumaczenie faktur w wersji angielskiej
 • Oferty: Dodano zysk przy ofercie


tel.  +48 89 623 26 22
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266

KRS: 0000676644


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
 

Nasze serwisy:

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę