• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22

Historia zmian 20152015-12-10

 • Ustawienia programu: Udoskonalono mechanizm wyszukiwania danych
 • Dane kontaktowe: Możliwość scalania rekordów w danych kontaktowych oraz indeksie magazynowym
 • Ustawienia programu: Udoskonalono pracę na slinkiach bazdanych: Firebird, PostgreSQL, SQLite, MySQL
 • Magazyn: Dodano opcję usuwania pozycji z wybranego magazynu
 • Akta Osobowe: Dodano możliwość przeszukiwnia po szkoleniach pracownika
 • Faktury: Rozbudowano raport sprzedaży o faktury anulowane
 • Faktury: Dodano obsługę faktur końcowych z wartością zero

2015-11-30

 • Ustawienia programu: Dodano nowe zmienne globalne zwiększające możliwości konfiguracji programu
 • Ustawienia programu: Poprawiono obsługę dla baz danych MSSQL
 • Ustawienia programu: Poprawiono odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 • Ustawienia programu: Poprawiono obsługę poczty wp.pl
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość wybrania rekordów z wielu kategorii jednocześnie
 • Akta Osobowe: Dodano na liście rekordów miniaturkę osoby
 • Ustawienia programu: Dodano miniaturkę na liście rekordów użytkowników
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość zaznaczania logów kolorem w narzędziach administracyjnych
 • Ustawienia programu: Dodano nowy edytor SQL

2015-11-16

 • Ustawienia programu: Zmiana ikonek oraz kolorystyki przycisków. Ukrycie przycisku "usuń" jeżeli nie jest zaznaczony rekord.
 • Ubezpieczenia: Poprawiono komunikaty przy tworzeniu rat dla polis
 • Faktury: Dodano możliwość wysyłania sms o przypomnieniu płatności za fakturę
 • Zamówienia: Poprawiono wysyłanie powiadomienia email przy zmianie statusu zamówienia
 • Poczta: Poprawiono archiwum poczty
 • Ustawienia programu: Pod prawym przyciskiem myszy w narzędziach specjalnych dodano możliwość wyczyszczenia buforów miniatur

2015-10-30

 • Szybka sprzedaż: Przyśpieszono otwieranie okna
 • Poczta: Dodano możliwość wysłania nowej korespondencji do nadawcy wiadomości po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego adresie email
 • Ustawienia programu: Udoskonalono globalną wyszukiwarkę
 • Poczta: Uproszczono okno konfiguracji konta pocztowego
 • Ustawienia programu: Udoskonalenie obsługi i zwiększenie wydajności dla baz lokalnych

2015-10-15

 • Ustawienia programu: Skrócono czas logowania sie do bazy danych
 • Poczta: Dodano pocztę do zgłoszenia
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano schemat pojazdu na wydruku zlecenia warsztatowego
 • Książka korespondencji: Wprowadzono domyślne powiadomienia email przy dekretacji korespondencji
 • Magazyn: Wprowadzono miniaturki przy wybieraniu produktów do dokumentów
 • Szybka sprzedaż: Dodano miniaturki na liście rekordów

2015-09-30

 • Serwis i reklamacje: Import RMA dla ABC data
 • Serwis i reklamacje: Dodanie miniaturek na liście rekordów
 • Magazyn: Odbudowa dla importowanych produktów w dokumencie magazynowym według kolejki
 • Magazyn: Dodano miniaturki w inwentaryzacji
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano pole "zysk"

2015-09-14

 • Zlecenia warsztatowe: Dodanie miniaturek produktów na liście produktów w zleceniu warsztatowym
 • Sprawy: Wprowadzono poprawki związane z modułem windykacyjnym
 • Ustawienia programu: W każdej tabeli wprowadzono informację o ilości zaznaczonych rekordów po wciśnięciu ctrl+a
 • Ustawienia programu: Przyśpieszono generowanie listy wydruków
 • Ustawienia programu: Udoskonalono wyszukiwanie zaawansowane

2015-08-31

 • Zamówienia: Dodanie miniaturek produktów na liście produktów na zamówieniach
 • Ustawienia programu: Udoskonalono proces instalacji
 • Ustawienia programu: Zaktualizowano protokoły Farex dla drukarek fiskalnych
 • Ustawienia programu: Wprowadzenie możliwości eksportu i importu formatu EPP/bazy towarowej/faktur i utworzenie powiązań między nimi. Zabezpieczenie przed podwójnym importem danych
 • Ustawienia programu: Poprawiono zgłaszane błędy przez użytkowników
 • Magazyn: Dodano możliwość raportowania na kategorię (raport magazynowy)
 • Faktury: Dodano miniaturki produktów na liście produktów na fakturze
 • Oferty: Dodano miniaturki produktów na liście produktów w ofercie

2015-08-14

 • Ustawienia programu: Wprowadzono nowy rodzaj powiadomień w prawym dolnym rogu
 • Ustawienia programu: Wprowadzono obsługę kodów kreskowych EAN13
 • Ustawienia programu: Wielowątkowa praca programu w celu zwiększenia wydajności
 • Ustawienia programu: Wprowadzono możliwość przełączenia przycisków "dodaj", "usuń", "edytuj" na dół lub górę.
 • Faktury: Możliwość integracji programu z systemem PRESTA SHOP (usługa dodatkowa)
 • Poczta: Odseparowanie systemu pocztowego na odrębne wątki w celu zmniejszenia obciążenia programu
 • Poczta: Odseparowanie systemu mailingowego jako odrębny wątek, aby podczas wysyłania możliwa była praca na programie
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano możliwość wystawiania faktury lub zamówienia z poszczególnych pozycji kosztorysu w zleceniu produkcyjnym
 • Zamówienia: Dodano możliwość wystawiania faktury lub zamówienia z poszczególnych pozycji produktów w zamówieniu

2015-07-31

 • Rejestr pojazdów: Dodano import dla stacji lotos
 • Rejestr pojazdów: Dodano import dla stacji BP
 • Zamówienia: Dodano wydruk "Protokół odbioru zamówienia"
 • Akta Osobowe: Dodano wydruk "Potwierdzenie szkolenia wstępnego"
 • Magazyn: Poprawiono problemy z wyliczaniem marży
 • Faktury: Przyśpieszono otwieranie okna w fakturze
 • Zlecenia warsztatowe: Poprawiono wydruki warsztatowe
 • Ustawienia programu: Dodano raporty ilości dokumentów
 • Zaplanowane zadania: Dodano możliwość wiązania rekordów z istniejącymi zadaniami
 • Dane kontaktowe: Dodano import pliku .vcf (standardowy plik eksportu kontaktów w systemie android)

2015-07-15

 • Zlecenia warsztatowe: Dodano moduł "przechowywalnia opon"
 • Rejestr pojazdów: Poprawiono wczytywanie QRCode
 • Książka korespondencji: Poprawiono zapisywanie faktur zakupu z poziomu książki korespondencji
 • Produkcja: Poprawiono raport zapotrzebowania
 • Produkcja: Poprawiono szablony produkcji
 • Serwis i reklamacje: Dodano możliwość wczytania oddziałów
 • Rejestr zgłoszeń: Dodano możliwość wczytania oddziałów
 • Magazyn: Dodano pole "nr zlecenia produkcyjnego" w dokumentach magazynowych
 • Ustawienia programu: Dodano moduł "realizacja produkcji"

2015-07-01

 • Faktury: Usprawniono działanie rachunków
 • Ustawienia programu: Dodano nową obsługę czytnika kodów kreskowych
 • Faktury: Poprawiono wystawianie dokumentów kasowych w fakturze
 • Zlecenia warsztatowe: Poprawiono wystawianie dokumentów magazynowych
 • Wypożyczalnia: Automatyczna zmiana statusu dokumentu wypożyczenia pod czas wystawiania faktury
 • Ustawienia programu: Dodano numer wewnętrzny w danych użytkownika
 • Zaplanowane zadania: Wprowadzono powiadomienia email dla użytkowników przy zmianie statusu
 • Zaplanowane zadania: Wprowadzono powiadomienia SMS dla kontrahenta podczas zmiany statusu
 • Rejestr pojazdów: Dodano powiadomienia email przy przeglądach, ubezpieczeniach
 • Ustawienia programu: Wprowadzono obsługę systemu Windows 10
 • Rejesr Umów: Dodano wydruki pod prawym przyciskiem dla umów i aneksów
 • Rejestr Maszyn: Stworzono wydruki dla przeglądów pod prawym przyciskiem myszy
 • Serwis i reklamacje: Poprawiono wydruk zgłoszenia w zleceniu serwisowym
 • Zamówienia: Poprawiono wystawianie dokumentów magazynowych z poziomu zamówienia
 • Rejestr Maszyn: Dodano statusy na głównej liście zgłoszeń
 • Ustawienia programu: Skrócono czas ładowania bazy danych oraz podłączenia się do skrzynki  pocztowej

2015-06-25

 • Ustawienia programu: Wprowadzono możliwość przewijania menu za pomocą scroll`a
 • Ustawienia programu: Poprawiono działanie automatycznie dodawanych kursów walut
 • Produkcja: Dodano funkcjonalność automatycznego usuwania dokumentów magazynowych przy usuwaniu zlecenia produkcyjnego
 • Faktury: Poprawiono tłumaczenie faktur w wersji angielskiej
 • Oferty: Dodano zysk przy ofercie
 • Produkcja: Zablokowano możliwość tworzenia szybkiej produkcji z przekraczaniem stanów magazynowych w przypadku braku zaznaczenia opcji "Zezwalaj na przekraczanie stanów magazynowych"
 • Faktury: Poprawiono szablony faktur

2015-06-05

 • Ustawienia programu: Dodano nowe szukanie zawansowwane
 • Ustawienia programu: Dodano checkboxy w kategoriach
 • Dane kontaktowe: Dodano pole "Nazwa banku"
 • Rejestr pism: Poprawiono problemy z wydrukami
 • Produkcja: Poprawiono problemy z wyliczaniem ceny zakupu produktu złożonego
 • Poprawiono problemy z wydrukami księgi prazychodów i rozchodów

2015-05-20

 • Ustawienia programu: Dodano import/eksport faktur w formacie EPP (Edi++)
 • Ustawienia programu: Dodano import/eksport danych kontaktowych z Banku Spółdzielczego
 • Ustawienia programu: Dodano import z hurtowni "POLCAN"
 • Ustawienia programu: Dodano import z centrali telefonicznej "Platan Prima"
 • Ustawienia programu: Dodano import XML z PKO BP
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość kopiowania wyjątków między użytkownikami
 • Ustawienia programu: Poprawiono problemy związane z przypomnieniami SMS
 • Oferty: Poprawiono problem z wyliczaniem VAT podczas wystawiania faktury z oferty
 • Faktury: Poprawiono działanie wezwania do zapłaty

2015-05-05

 • Zamówienia: Dodano możliwość wielokrotnego wydruku zamówień (pod prawym przyciskiem)
 • Zamówienia: Dodano pola przedmiot zamówienia i www
 • Akta Osobowe: Dodano wydruk upoważnienia

2015-04-26

 • Akta Osobowe: Dodano możliwość przeszukiwnia szkoleń pracowników
 • Produkcja: Dodano możliwość dodawania własnych RW do zlecenia produkcyjnego
 • Rejestr zgłoszeń: Dodano kalendarz do planowania zleceń
 • Serwis i reklamacje: Dodano kalendarz do palnowania zleceń serwisowych
 • Serwis i reklamacje: Dodano przedmiot zlecenia serwisowego
 • 10_serwisrekl: Rozbudowano statystyki zleceń serwisowych
 • Historia: Dodano import dla central telefonicznych Platan Prima
 • Magazyn: Dodanie import XML z hurtowni Polcan

2015-04-15

 • Ustawienia programu: Wprowadzono wyszukiwanie dla panelu zarządzania symblami automatycznymi.
 • Projekty: Wprowadzenie wyliczania opóźnienia dla projektów
 • Zaplanowane zadania: Wprowadzono wyliczania opóźnienia dla zadania.
 • Zaplanowane zadania: Poprawiono błędy związane z wysyłaniem powiadomienia e-mail dla zadania
 • Wydanie modułu przechowania opon
 • Rejestr Obiektów: Dodano miniaturkę obiektu na liście rekordów

2015-04-05

 • Magazyn: Udoskonalono przeszukiwanie magazynu podczas dodawania pozycji na dokument.
 • Ustawienia programu: Wprowadzono buforowanie miniaturek dzięki czemu program zwiększył wydajność pracy.
 • Ustawienia programu: Rozwiązano problemy związane z pracą dla baz danych z silnikiem MSSQL.
 • Serwis i reklamacje: Dodano pole przedmiot zgłoszenia oraz podpowiedzi dla tego pola.
 • Historia pacjentów: Dodano rozpozanie daty urodzenia oraz płci z numeru PESEL
 • Akta Osobowe: Dodano rozpozanie daty urodzenia oraz płci z numeru PESEL
 • Zamówienia: Poprawiono wydruki zamówień w języku angielskim.
 • Oferty: Poprawiono wydruki ofert.

2015-03-27

 • Serwis i reklamacje: Dodano moduł wypowiedzi pracowników.
 • Serwis i reklamacje: Poprawiono wdyruki protokołów, dodano pole wartość dostarczonego sprzętu.
 • Zamówienia: Poprawiono problemy z wyświetlaniem ofert w sekcji oferty.
 • Zamówienia: Dodano sekcję wypowiedzi pracowników.
 • Zamówienia: Dodano pole przedmiot zamówienia oraz podpowiedzi dla tego pola.

2015-03-20

 • Ustawienia programu: W module załączniki dodano możliwość pobrania załącznika z prawego przycisku (pobierz)
 • Szybka sprzedaż: Dodano możliwość utworzenia faktury zakupu oraz dokumentu magazynowego z poziomu szybkiej sprzedaży.
 • Zlecenia warsztatowe: Dodano możliwość wystawienia faktury na usługę z automatycznym utowrzeniem dokumentu WZ.
 • Faktury: Dodano możliwość masowego wystawiania paragonów do faktur (fiskalizowanie faktur).

2015-03-13

 • Rejestr Pism: Aktualizacja modułu: dodano załączniki, możliwość wyboru jednostki organizacyjnej przyjmującej pismo, dodano możliwość wypowiedzi pracowników, możliwość dodania pisma przychodzącego/wychodzącego z poziomu edycji pisma.
 • Faktury: Dodano możliwość podglądu ofert i zamówień powiązanych z daną fakturą
 • Faktury: Dodano obsługę faktur anulownych.
 • Raporty: Dodano obsługę faktur anulowanych.
 • Delegacje: Udoskonalono działanie modułu podczas wprowadzania trasy delegowanego.
 • Rejestr pojazdów: Poprawiono moduł rozliczania paliwa oraz dodano możliwość analizy spalania paliwa w rozbiciu na poszczególne pojazdy.

2015-03-07

 • Ustawienia programu: Nowość! Wprowadzono nowy sposób wyświetlania listy rekordów dla wszystkich obsługiwanych silników baz danych, dzięki czemu przewijanie setek tysięcy rekordów jest płynne.
 • Ustawienia programu: Udoskonalono mechanizm przeszukiwnia modułów w panelu menu
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość przeszukiwania logów wg. użytkowników oraz selekcji wybranych typów logów.

2015-02-27

 • Ubezpieczenia: Rozbudowano statystyki ubezpieczeń tj. typ ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, marka pojazdu, rok pojazdu, rodzaj paliwa, typ prawa jazdy, cykl rozliczeń, kraj, województwo, powiat.
 • Dane kontaktowe: Rozbudowano statystyki danych kontaktowych tj. kraj, województwo, miejscowość, powiat, skąd znamy, skąd jesteśmy znani, branża, specjalność,  firma opiekuma w skali roku i miesiąca oraz firmy z podziałem na opiekunów.
 • Serwis i reklamacje: Rozbudowano statystyki o: kraj, województwo miejscowość, najczęściej zgłaszane pozycje, przypisanych zgłoszeń do opiekuna, przypisanych zgloszeń do opiekunów.
 • Zlecenia warsztatowe: Rozbudowano statystyki: tj. najczęściej naprawiane pozycje.
 • Zaplanowane zadania: Rozbudowano statystyki tj. zadania dla wykonawcy i zlecającego w rozbiciu miesięcznym, rozcznym oraz statystyki zbiorcze dla wszystkich wykonawców lub zlecających
 • Oferty: Rozbudowano statystki o: kraj, województwo, powiat, podział na opiekunów, przedmiot oferty, prognoze i status.
 • Sprawy: Rozbudowano statystyki o: pozycje, przedmiot, kategorie, opiekunów i status sprawy.
 • Zamówienia: Rozbudowano statystyki o: kraj, województwo, miejscowość, produkty wartościowo.
 • Książka korespondencji: Rozbudowano statystyki o: typ przesyłki, przedmiot korespondencji, typ dokumentu, znak, osoba odbierająca, zleceniodawca, kraj, województwo, powiat, waga, wartość, koszt, kwota, oznaczenie, gabaryt

2015-02-16

 • Ustawienia programu: Dodano możliwość globalnej rejestracji oprogramowania pracującego sieciowo (dodano moduł do zarządzania numerami seryjnymi użytkowników)
 • Szybka sprzedaż: Dodano automatyczne grupowanie produktów względem ceny zakupu oraz łatwe wprowadzanie ilości sztuk.

2015-02-12

 • Ustawienia programu: Zwiększona wydajność programu umożliwijąca pracę na setkach tysięcy rekordów (płynne przewijanie rekordów)
 • Faktury: Dodano opcję utworzenia raportu sprzedaż-zakup (towary) na kategorię magazynową.
 • Ustawienia programu: Zaktualizowano podgląd rekordów, rozwiązano istniejące wcześniej problemy, przyśpieszono działanie podglądu. 
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość wyszukiwania tabeli do której chcemy wykonać import.

2015-02-03

 • Ustawienia programu: Dodano w domyślnych wydrukach rekordu podsumowywanie tabel.
 • Ustawienia programu: Dodano możliwość wczytania kodu połączenia z zewnętrznego pliku.
 • Ustawienia programu: Udoskonalono wyszukiwanie modułów.
 • Ustawienia programu: Usunięto błędy zgłoszone przez użytkowników programu

2015-01-29

 • Ustawienia programu: Zwiększono wydajność pracy przy wczytywaniu miniaturek na liście rekordów.

2015-01-26

 • Dane kontaktowe: Dodano możliwość masowej zmiany rekordów (pod prawym przyciskiem na liście rekordów).
 • Ubezpieczenia: Dodano możliwość rozbicia ubezpieczenia na raty oraz jego automatycznego rozliczania za pomocą wyciągów bankowych.
 • Ubezpieczenia: Dodano możliwość ustawienia formy płatności dla ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenia: Poprawiono mechanizm naliczania prowizji (wprowadzono nadawanie prowizji w magazynie polis). Rozbudowano raportowanie prowizji na agenta.

2015-01-24

 • Szybka sprzedaż: Dodano możliwość wystawienia zamówienia, oferty i dokumentu kasowego z poziomu szybkiej sprzedaży F-11
 • Szybka sprzedaż: Dodano możliwość przeniesienia wczytanych produktów do modułu inwentaryzacji. Ułatwiono proces inwentaryzacji z czytnika kodów kreskowych.

2015-01-22

 • Projekty: Dodano raport kosztorysowy oraz raport odbioru zleconych prac.
 • Zaplanowane zadania: Dodano możliwość tworzenia oferty lub zapytania ofertowego z poziomu zadania.
 • Szybka sprzedaż: Umożliwiono wczytywanie produktów w przypadku wczytania równocześnie wielu kodów kreskowy z pamięci  czytnika kreskowego (przenośnego).
 • Szybka sprzedaż: Udoskonalono nadawanie rabatów oraz przydzielenia cen A,B,C do produktów.

2015-01-20

 • Magazyn: Dodano opcję stworzenia raportu magazynowego na wybraną kategorię magazynową
 • Zamówienia: Możliwość wystawienia faktury do wybranej pozycji z zamówienia.

2015-01-17

 • Akta Osobowe: Dodano możliwość wydrukowania listy obecności pracowników
 • Akta Osobowe: Dodano możliwość wydrukowania Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla pracownika. Z poziomu edycji akt osobowych.
 • Akta Osobowe: Możliwość wydruku wypowiedzenia umowy dla pracownika z poziomu akt osobowych
 • Akta Osobowe: Dodano możliwość wydruku nagrody lub certyfikatu z poziomu Karty pracownika.
 • Sprawy: Możliwość powiązania lub dodania windykacji z poziomu sprawy
 • Ustawienia programu: Dodano sekcję ulubione aby zachować najczęściej używane pozycje w modułach.

2015-01-14

 • Faktury: Dodano obsługę drukarek sieciowych obsługujących protokół POSNET
 • Ustawienia programu: Dodano nowy mechanizm eksportów wraz z wyszukiwarką ułatwiającą wyszukiwanie tabel do eksportu


Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

 
tel.  +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
 
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
 

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
 

NUMER KONTA: MBANK
54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Desktop oraz Chmura. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Nasze serwisy:

Copyright © 2022 Meteoryt
Zapytaj o ofertę