• Dział sprzedaży
  • tel. 89 623 26 22
  • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22


OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Zaproponuj temat do opracowania
Pomoc

Instalacja serwera PostgreSQL

Aby zainstalować serwer PostgreSQL należy postępować według poniższej instrukcji:
 
Instrukcja instalacji serwera wirtualnego PostgreSQL w lokalnej sieci komputerowej.
Pobrać aktualną wersję programu ze strony internetowej: www.postgresql.org
 
I. Instalacja serwera.
Kolejne okna po uruchomieniu instalacji serwera będą oznaczone liczbami arabskimi (dla wersji 9.0):
1. "Przywitanie" - przycisk NEXT
2. "Wybór katalogu, do którego ma zainstalować" - można zostawić domyślne - przycisk NEXT
3. "Wybór katalogu, gdzie ma przechowywać bazy danych" - można zostawić domyślne - przycisk NEXT
4. "Wprowadzenie hasła do serwera" - wprowadzić w dwa pola to samo dowolne hasło - oczywiście trzeba zapamiętać - przycisk NEXT
5. "Gotowy do instalacji..." - przycisk NEXT
6. "Kończenie instalacji PostgreSQL" - odhaczyć (ma być pusty kwadracik) opcję "Stack Builder...", chyba że robi to osoba, która wie jakie dodatkowe narzędzia, sterowniki i aplikacje może dodatkowo pobrać dzięki tej opcji - przycisk FINISH
 
II. Ustawienie adresu IP komputera "na sztywno". Najlepiej sprawdzić jaki jest aktualnie przydzielony. Należy zapamiętać lub zapisać dane takie jak: adres IP, maska podsieci, adres bramy, serwery DNS i wprowadzić te parametry na stałe.
 
III. PRZYGOTOWANIE BAZY do pracy wielostanowiskowej w sieci.
1. Przez menu START Windowsa przejść przez Programy do PostgreSQL 9.0 i uruchomić program: "pgAdmin III"
2. Uruchomić serwer po lewej stronie na liście: Server Groups -> Serwerów (1) -> PostgreSQL 9.0 (localhost:5432) - dwuklik lewym przyciskiem myszy
3. Prawy przycisk myszy na "Bazy danych ()" i z listy "Nowa baza danych..."
4. W kolejnym oknie wprowadzić nazwę bazwy, zaleca się bez spacji i polskich znaków i zatwierdzić przyciskiem "OK"
5. Aby baza była dostępna dla innych komputerów w sieci trzeba z menu górnego: Narzędzia -> Konfiguracja serwera -> pg_hba.conf
6. "Dwuklik" na ostatniej (pustej) pozycji, aby dodać nową
7. W kolejnym oknie zaznaczyć (wpisać):
  a) Włączony - wstawić "ptaszek"
  b) Typ - wybrać "host"
  c) Baza danych - wybrać "all"
  d) Użytkownik - wybrać "all"
  e) Adres IP - wpisać swój adres IP, ale w ostatniej pozycji wpisać 0 (zero) a po nim /24, np. 192.168.1.0/24
  f) Metoda - wybrać "trust" - zatwierdzić zmiany przycisk "OK"
 
IV. Zdjęcie blokady portu 3306 w firewall'u Window.
Jeśli jest to Windows XP, to trzeba wejść w Zaporę systemową (poprzez Panel sterowania - Zapora systemowa). Przejść na zakładkę Wyjątki i tam dodać nową regułę dla portu, wpisać numer portu 5432, nazwę można nadać dowolną (np. PostgreSQL), typ TCP/IP i zatwierdzić.
 
V. TWORZENIE BAZY. Po zakończeniu tych kroków komputer jest gotowy do uruchomienia Asystenta i stworzenie zdalnej bazy danych, czyli:
1. Uruchamiamy Asystenta
2. Bierzemy Utwórz bazę danych
3. Przechodzimy na zakładkę "Zdalna baza danych"
4. Wpisujemy: Protokuł = PostgreSQL; Port = 5432; Adres serwera = adres IP komputera z bazą; Użytkownik = postgres (domyślnie); Hasło = to hasło wpisane w czści instalacja w punkcie I.4; Baza danych = nazwa bazy danych wprowadzona w czści instalacja w punkcie III.4
5. Przycisk UTWÓRZ BAZĘ DANYCH
 
VI. POŁĄCZENIE ZDALNE. Teraz pozostaje połączenie się do bazy z innych komputerów:
1. Instalujemy Asystenta na innych komputerach
2. Uruchamiamy program
3. Wybieramy OTWÓRZ BAZĘ DANYCH
4. Przechodzimy na zakładkę Zdalna baza danych
5. Wypełniamy dokładnie tak samo formularz jak w punkcie V.4
6. ...i otwieramy bazę klikając przycisk OTWÓRZ BAZĘ DANYCH
 
Aby mogło z bazy korzystać więcej osób niż 1, należy w programie Asystent utworzyć tylu użytkowników, co stanowisk. Użytkowników dodaje się z menu górnego: Ustawienia bazy danych -> Zarządzanie użytkownikami.
Potrzebny jest również numer seryjny (klucz), który pozwoli na pracę wielostanowiskową. Na prośbę użytkownika możemy wygenerować taki klucz do testów.

tel.  +48 89 623 26 22
pracujemy od poniedziałku do piątku od
8:00 - 16:00
 
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266

KRS: 0000676644


NUMER KONTA
MBANK: 54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
 

Nasze serwisy:

Copyright © 2018 Meteoryt
Zapytaj sprzedawcę o ofertę