• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22
 • Adres E-mail do nas: pomoc@meteoryt.pl

Informacja o programie:
89 623 26 22


OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Najczęściej zadawane pytania

Instrukcja - szybki start

 • Dodanie globalnie komentarza do faktury

  Jeżeli chcemy dodać komentarz, który na stałe będzie widoczny na fakturze należy postępować według poniższych czynności.

  1. Zakładka Ustawienia-> Dane o firmie -> Komentarze -> Dodaj.

  2. Po wybraniu opcji DODAJ wyświetli się okno gdzie należy ustawić wszystkie parametry: moduł, typ, położenie oraz komentarz który będzie wyświetlany na dokumentach-> Zapisz i zamknij.

   

   

 • Dodawanie faktury sprzedaży

  1.W celu dodania faktury sprzedaży wybieramy moduł Sprzedaż i zakup -> Sprzedaż -> Dodaj

  2.Uzupełniamy dane takie jak numer dokumentu, kontrahent, produkty itd., następnie klikamy -> Zapisz. Dla wszystkich produktów w dokumencie zostanie automatycznie utworzony dokument WZ.

  3. Wydruk faktury generujemy korzystając z opcji DRUKUJ.

 • Dodawanie użytkowników w programie

  Jeżeli chcemy dodać kolejnego użytkownika programu wykonujemy poniższe czynności na koncie Administratora:

  1.Ustawienia-> Użytkownicy -> Lista użytkowników

  2. Wyświetli się okno dostępnych użytkowników, gdzie wybieramy opcję DODAJ aby dodać kolejnego użytkownika.

  3. Uzupełniamy wszystkie parametry i zapisujemy rekord.

  4. Jeżeli chcemy zmienić hasło lub nadać nowe użytkownikowi korzystamy z opcji dostępnej w lewym dolnym rogu ZMIEŃ HASŁO.

 • Faktura zakupu

  W celu dodania faktury zakupu wybieramy moduł Sprzedaż i zakup/Zakup/ Dodaj

   

  Uzupełniamy dane takie jak numer dokumentu, kontrahent, produkty itd., po czym klikamy Zapisz. Dla wszystkich produktów w dokumencie zostanie automatycznie utworzony dokument PZ

   
   

 • Instalacja programu Asystent

  Aby zainstalować program należy wejść na stronę: https://meteoryt.pl/

  1. Następnie wybieramy zakładkę POBIERZ -> Seria 2020

  2.  Wybieramy program, który chcemy pobrać -> Pobierz

   

  3. Po pobraniu pliku wybieramy opcję -> Otwórz

  3. W dalszych czynnościach przechodzimy do instalacji programu wybierając przycisk  DALEJ oraz akceptując warunki umowy.

  4. W ostatnim etapie wybieramy opcję INSTALUJ, po wykonaniu tych czynności program instaluje się na komputerze.

 • Jak anulować fakturę

  Aby anulować fakturę wystarczy w jej edycji przejść na zakładkę "Zaawansowane" i Ustawić status na Anulowany
   

 • Jak zainstalować serwer bazodanowy MariaDB.

  Asystent umożliwia pracę na lokalnych i zdalnych bazach danych. O ile, aby pracować na jednym komputerze, wystarczy utworzyć bazę z poziomu Asystenta (lokalna meteoryt), to przy kilku stanowiskach, konieczny będzie hosting bazy na serwerach zewnętrznych lub instalacja serwera bazodanowego, który taką pracę umożliwi.

  Jeżeli nie dysponujemy bazą danych na hostingu, a chcielibyśmy pracować jedynie w sieci lokalnej i nie mamy jeszcze serwera SQL, będziemy musieli go zainstalować. Poniżej, w kilku krokach objaśnimy, w jaki sposób zainstalować darmowy serwer bazodanowy o nazwie MariaDB, nie dysponując zaawansowaną wiedzą informatyczną.
  Dodatkowo, dla zobrazowania przyjmiemy pewne założenia. W firmie mamy kilka stanowisk komputerowych. Wszystkie działają w ramach jednej sieci lokalnej. Jeżeli nie mamy osobnego urządzenia (serwera), będziemy musieli wydzielić jeden z komputerów do pracy, który będzie pełnił jego rolę. Komputer ten, w trakcie pracy jakiegokolwiek użytkownika z innego stanowiska, będzie musiał pozostać przez cały czas włączony. Oczywiście, również na tym stanowisku, będzie możliwa praca na programie Asystent. 

  Kroki:

  1. Przechodzimy na stronę Meteoryt.pl -> Pobierz -> Dodatki i odszukujemy instalator, wybierając odpowiednio
  winx64 dla 64-bitowych systemów oraz winx86 dla 32-bitowych systemów (Systemy operacyjne Windows).

  https://pobieranie.meteoryt.pl/dodatki/mariadb-10.5.5-winx64.msi

  2. Uruchamiamy instalator. Wybieramy lokalizacje instalacji plików z domyślnymi komponentami i klikamy "Next". W kolejnych krokach w oknie instalatora "User settings" wpisujemy hasło administratora dla użytkownika 'root'. Na tym etapie instalacji, bezwzględnie należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję
  "Enable access from remote machines for 'root' user". Oznacza to zgodę, na dostęp z komputerów zewnętrznych w tej sieci, dla użytkownika 'root'

  3. W kolejnym kroku, przechodzimy do okna "Database settings", gdzie wpisujemy nazwę instancji, port na którym będzie działać usługa oraz maksymalny rozmiar bufora. Na nasze potrzeby, nie jest jednak konieczna zmiana tych parametrów, więc przechodzimy do następnych kroków klikając "Next", aż do okna, w którym rozpoczynamy instalację wybierając "Install".

  4. Kiedy serwer bazodanowy MariaDB, został zainstalowany, musimy ustalić adres IP tego komputera (lub nadać stałą nazwę komputera),
  tak aby był widoczny dla innych użytkowników w sieci lokalnej. W tym celu, należy upewnić się czy mamy statyczny adres IP karty sieciowej. 
  Jeżeli nie wiesz, jaki adres IP ma Twój komputer, kliknij w odnośnik poniżej:

  >> Jak sprawdzić moje IP w sieci lokalnej?

  5. Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, pozostaje nam połączenie się do bazy danych z programu Asytent. Wybieramy zakładkę Baza danych -> Nowa baza danych.

  Kreator przeprowadzi nas przez proces tworzenia bazy. Klikamy "Wykorzystaj zdalną bazę danych".
  Jeżeli postąpiliśmy zgodnie z powyższą instrukcją, wpisujemy:

  - Protokół: MariaDB
  - Adres serwera: (statyczny adres IP, jak w pkt. 4)
  - Port: 3306
  - Użytkownik: root
  - Hasło: (zdefiniowane na etapie instalacji hasło, jak w pkt. 2)
  - Baza danych: (wpisujemy dowolną nazwę, która będzie widniała jako nasza baza. Może to być np. nazwa firmy).

  W ten sposób, Asystent utworzył właściwe dla siebie tabele w bazie danych, a my ukończyliśmy proces instalacji, dzięki któremu od teraz będą mogli pracować inni użytkownicy!
  Na pozostałych komputerach, wpisujemy te same dane, jednak już w zakładce Baza danych -> Otwórz bazę danych.

  Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, a wciąż nie udało nam się połączyć do bazy, upewnij się, czy router lub firewall nie blokuje portu 3306 lub skontaktuj się z nami mailowo: pomoc@meteoryt.pl

  Dodatkowo, poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, który krótko obrazuje proces instalacji serwera:

  http://youtube.com/watch?v=g5q7J--1VHE
   

   
  Pamiętaj!

   

  Niektórzy, początkujący użytkownicy, błędnie tworzą bazę danych bezpośrednio z poziomu programu, współdzieląc katalog, gdzie znajduje się baza. Jest to nieprawidłowe działanie, które może powodować błędy np. SQL Logic Error. Lokalna baza ma zastosowanie tylko wtedy, gdy równocześnie pracuje jeden użytkownik! Czytaj więcej:

  >> Dlaczego nie mogę utworzyć współdzielonej bazy danych z Asystenta?

 • Konfiguracja skrzynki pocztowej

  Aby istniała możliwość skonfigurowania skrzynki w programie Asystent w pierwszej kolejności musimy włączyć jej obsługę w zakładce Ustawienia/Zaawansowane/Poczta

   
   
   

  W następnym kroku musimy kliknąć w ikonę koperty  znajdującą się w prawym górnym rogu- otworzy się nowa zakładka z pocztą i pytanie o konfigurację skrzynki gdzie klikamy TAK

   

  Wprowadzamy odpowiednie ustawienia (dostępne zazwyczaj w Internecie) i klikamy opcję Przetestuj ustawienia

   

   
   
   

 • Nadanie hasła dla użytkownika

  Aby nadać hasło dla użytkownika należy wejść w zakładkę Ustawienia/Użytkownicy/Lista użytkowników
   
   
  Z listy wybieramy użytkownika i klikamy Edytuj
   
   
  wybieramy opcję "zmień hasło"
   

 • Połączenie z bazą zdalną

  Aby połączyć się do bazy zdalnej należy wejść w zakładkę:

  Baza danych-> Otwórz
  Następnie wybieramy przycisk Dodaj-> Uzupełniamy dane  do połączenia z serwerem

  1. Przykładowe Dane do połączenia ze zdalną bazą danych na przykładzie MySQL:
  Po uzupełnieniu danych do połączenia wybieramy-> Zapisz i zamknij. Czynności powtarzamy na każdym stanowisku.

   

 • Połączenie z drukarką fiskalną

  Jeżeli chcemy połaczyć oprogramowanie Asystent z drukarką fiskalną należy ustawić odpowiedni port oraz protokół.

  Aby wykonać w/w czyności należy wejśc w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane

  Następnie przechodzimy na zakładkę Urządzenia i ustawiamy odpowiednio parametry.

  Po wybraniu odpowiednich ustawień, możemy upewnić się czy są one prawidłowe klikając przycisk "Przetestuj połączenie",
  Jeżeli wyświetli nam się komuniakt jak na poniższym zrzucie oznacza to, że połaczenie zostało poprawnie skonfigurowane a my możemy zamknąć okno klikając w "OK" i przystąpić do drukowania paragonów.

  Jeżeli chcemy sprawdzić dostępne porty, należy postępować w przedstawiony sposób:
  http://meteoryt.pl/Sprawdzenie_dostepnych_portow-h310.html

   

   

   

 • Rejestracja programu

  Aby zarejestrować program należy wejść w zakładkę  POMOC- > ZAREJESTRUJ PROGRAM.

  Następnie wymagane jest uzupełnienie wszystkich parametrów wraz z otrzymanym numerem seryjnym.

  WAŻNE ABY NUMER BYŁ WPROWADZANY DO ODPOWIEDNIEJ WERSJI PROGRAMU. Jeżeli jest on za długi to znaczy, że jest on wprowadzany do nieprawidłowej wersji.

  Najnowszą wersję 2020 można pobrać z naszej strony meteoryt.pl, zakładka POBIERZ -> Seria 2020 -> https://meteoryt.pl/download/2020

 • Tworzenie bazy lokalnej

  Jeżeli chcemy utworzyć bazę lokalną w pierwszej kolejności wybieramy zakładkę:

  1. Baza danych -> Nowa

  2. Następnie wybieramy odpowiednie parametry według poniższych czynności:

   

 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa w programie Asystent

  Aby utworzyć kopię wchodzimy w zakładkę Baza danych/Utwórz kopię bezpieczeństwa    W oknie tworzenia kopii bezpieczeństwa mamy dostępne trzy zakładki:
  -Kopia zapasowa- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do tego samego silnika bazodanowego
  -Migracja danych- pozwala na stworzenie kopii i odtworzenie jej do dowolnego silnika bazodanowego
  -Wysyłanie na FTP- po zaznaczeniu opcji i wprowadzeniu odpowiednich danych kopia zostanie automatycznie wysłana na serwer

  Po wybraniu odpowiedniego rodzaju kopii wybieramy Rozpocznij

  Kopia została utworzona i znajduje się we wskazanym katalogu (załącznik) lub w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji została wysłana na serwer

 • Wprowadzanie danych firmy

  Aby wprowadzić lub edytować dane naszej firmy należy wejść w zakładkę Ustawienia/Dane o firmie i skorzystać z dostępnych tam zakładek

 • Wystawianie faktury z dokumentu proforma

  Aby wystawić fakturę z dokumentu proforma należy postępować według poniższych czynności:

  1. Proszę wejść w moduł Sprzedaż i zakup-> Proformy

  2. Należy wejść w wybrany dokument proforma z którego ma zostać wygenerowana faktura. Następnie wybieramy opcję WYSTAW FAKTURĘ

  3. Wygeneruje nam się faktura końcowa, którą należy zapisać.


Ogólne

 • Brakuje mi pewnej funkcji, czy mogę prosić o jej realizację?

   

   

  Tak. Jeśli brakuje Państwu funkcjonalności, która ułatwiłaby lub przyspieszyła pracę - prosimy do nas pisać na adres pomoc@meteoryt.pl.

  W przypadku gdy pomysł nie jest zgodny ogólną filozofią programu jest możliwość wyceny na wprowadzenie danej zmiany.

 • Czy dane z wersji TRIAL będę mógł przenieść do pełnej wersji programu?

  Tak, przy czym nie trzeba w ogóle niczego przenosić. Wersja TRIAL posiada wszystkie możliwości pełnej wersji programu. Jej ograniczenie polega tylko na czasie funkcjonowania aplikacji.

 • Czy wykonujecie Państwo programy na zlecenie?

   

   

  Tak. Zajmujemy się również tworzeniem oprogramowania dedykowanego pod danego klienta. W przypadku takiego zapotrzebowania prosimy składać zapytania ofertowe na adres pomoc@meteoryt.pl

   

 • Czy wykonujecie Państwo zmiany w programach na zlecenie?

  Tak. Istnieje możliwość dostosowania programów do indywidualnych wymagań klienta. Możemy je zatem rozbudowywać o nowe funkcjonalności według ścisłych wytycznych klienta w wersji dedykowanej ULTRA.

  Koszt takiego dostosowania jest różny i zależy od liczby i rodzaju wprowadzonych zmian. Aby uzyskać więcej informacji prosimy pisać na adres pomoc@meteoryt.pl

 • Dodawanie zamienników na magazyn i wczytywanie ich do faktury

  Jeżeli chcemy aby w przypadku braku danego produktu do faktury były wczytywane automatycznie zamienniki musimy wejść na Indeks produktów, wybrać odpowiedni produkt `główny` i go edytować.

   

  Po prawej stronie wybieramy zakładkę Zamienniki i klikamy Dodaj


  Dodajemy odpowiednie produkty, które mają służyć jako zamiennik

   

  Po uzupełnieniu listy klikamy Zapisz i zamknij

   

  Kolejny ważnym krokiem jest włączenie odpowiedniej opcji w zakładce Ustawienia/Zmienne globalne

   

  Korzystając z wyszukiwarki odnajdujemy opcję "Wczytuj zamienniki podczas dodawania do dokumentu w przypadku braku stanów" i jej wartość ustawiamy na TAK  

  Od tej pory jeżeli dodawać będziemy produkt do faktury ze stanem zerowym, który ma dodane zamienniki będą domyślnie wczytywane właśnie one.

 • Grupy składkowe

  Aby dodać grupy składkowe wchodzimy w moduł Słowniki/Grupy składkowe/Dodaj   

  Wprowadzamy nazwę grupy i klikamy Zapisz i zamknij

  Grupę możemy przypisać do członka w momencie dodawania  go lub edytując już istniejący rekord.

 • Import z excela

  Jeżeli chcemy zaimportowac dane z poliku Excel to musimy zacząc od przekonwertowania tego pliku na plik csv.

  Następnie postępujemy zgodnie z instrukcją "Importowanie danych z pliku csv"

 • Jak stworzyć stronę WWW?

  -Aby stworzyć stronę WWW za pomocą aplikacji Asystent Chmura, musimy zacząć od Rejestracji na stronie Meteoryt.pl  

  -W pierwszej kolejności przechodzimy na stronę Meteoryt.pl, następie przechodzimy na zakładkę Asystent Chmura, gdzie wybieramy opcję " Załóż konto i przetestuj przez 60 dni"

  -Uzupełniamy poniższy formularz:

  -należy pamiętać żeby wpisać początek domeny, w jakiej ma wyświetlać się nasza strona WWW, w przykładzie będzie to http://stronameteoryt.asystentonline.pl/

  -W dalszym kroku musimy przejść na skrzynkę mailową którą zadeklarowaliśmy w powyższym formularzu, aby potwierdzić chęć utworzenia konta oraz strony WWW, po potwierdzeniu w kolejnej wiadomości powinniśmy otrzymać link do panelu CMS Strony WWW, wraz z loginem i hasłem początkowym.

  -Poniżej wygląd Panelu CMS po zalogowaniu się z podanych danych:

  -Z Panelu Menu po lewej stronie, wybieramy Zarządzenie WWW i następnie zakładkę Domeny. Pokaże się nam rekord naszej strony, dwukrotnym kliknięciem otwieramy ten rekord.

  -Podsienie nam się karta naszej domeny, gdzie możemy w zakładce po prawej stronie definiujemy podstawowe informacje dotyczące adresu, tagów, ustawień wyświetlania i mediów społecznościowych. Poniżej opisany screen:

  -Z zakładki Podstawowe przechodzimy do zakładki STOPKA, ustalamy treści dolnej części strony, możemy zawrzeć tam np dane teleadresowe lub inne przydatne informacje

  -Aby dodać logo naszej firmy, które będzie wyświetlało się na stronie www, przechodzimy do następnej zakładki z prawej strony LOGO i dodajemy obraz graficzny jak w poniższym screenie:

  d

  -Klikamy "Zapisz i zamknij" i z Panelu Menu po lewej stronie wybieramy zakładkę "Podstrony". To tu będziemy uzupełniać treścią naszą stronę.

  -W pierwszej kolejności klikamy na pionową belkę przylegającą do Panelu menu aby rozwinąć kategorie (na screenie poniżej, jest ona oznaczona już po rozwinięciu).

  -Jak widać na poniższym screenie, mamy wypisane kategorie, które są naszymi zakładkami do poszczególnych podstron. Możemy edytować ich nazwy do własnych potrzeb.

  -Następnie klikając w odpowiednie kategorie klikamy na przycisk dodaj, a podniesie się nam okno, aby dla danej kategorii dodała nam się podstrona gdzie uzupełnimy treść. Poniżej na screenie utworzone już podstrony na poszczególnych kategorii.

  -Na naszym przykładzie wchodzimy np. w zakładkę OFERTA. Poniżej na screenie wpisujemy nazwę z lewej strony oraz wybieramy z prawej zakładki TREŚĆ. Pojawi nam się pole tekstowe do uzupełnienia danej podstrony treścią. Klikamy zapisz i zamknij. Dla pozostałych podstron robimy zupełnie to samo, uzupełniając je odpowiednią dla nich treścią.

  -Tak wygląda wstawiona treść w danej podstronie:

  -Jeżeli chcemy aby w danej podstronie miała by się pojawić GALERIA zdjęć, musimy przejść do edycji danej podstrony tak jak we wcześniejszym punkcie. Po otworzeniu się okna podstrony, z zakładek po prawej stronie wybieramy GALERIA. Następnie przy pomocy przycisku Dodaj pojedynczo dodajemy dowolną ilość zdjęć. Musimy pamiętać, aby z lewej strony była zaznaczona opcja "pokaż galerię"

  -Tak wygląda zamieszczona galeria na stronie:

  -Wróćmy do naszych podstron. Musimy wejść w nasze kategorie i wybrać KONTAKT. Dodajemy podstronę przyciskiem dodaj. Nazywamy stronę KONTAKT, przechodzimy do treści. Wpisujemy adres naszej siedzimy i wszelkie inne dane teleadresowe.

  -Jeżeli chcemy aby na tej podstronie powstał formularz kontaktowy, z prawej strony zaznaczamy taką opcję (na screenie poniżej)

  -Możemy również dodać do naszego kontaktu mapę z google (na poniższych screenach)

  -Nasz kontakt zyskał dane teleadresowe, mapę google oraz formularz kontaktowy:

  -Wychodzimy z podstron i przechodzimy do zakładki AKTUALNOŚCI, tu możemy dodawać najnowsze newsy w formie wpisów, jak na Blogu. Aby to zrobić musimy po przejściu na tą zakładkę kliknąć dodaj. W nowym oknie wpisujemy tytuł Newsa, uzupełniamy treść, a także z prawej zakładki Galeria dodać zdjęcie. Poniżej screeny:

  -Tak wygląda na stronie NEWS:

  -Następnie przejdźmy do kolejnej zakładki w Panelu MENU. Są to Slajdy, dzięki którym możemy wstawiać duże zdjęcia, które pokazują się nam na stronie głównej w formie rotatora zdjęć, a także odpowiadają za banery na podstronach. Możemy dodawać kilka slajdów które będą rotowały na stronie głównej wraz z opisami. Instrukcja dodania na screenie poniżej:

  -Tak wyglądają dodane slajdy na stronie głównej:

  -Nasza strona jest już gotowa. Materiał przedstawiony umożliwia wstępne dostosowanie strony WWW do własnych potrzeb. W razie pytań o inne funkcje strony WWW, a także pytań technicznych, zapraszamy do kontaktu na nasz adres e-mail lub telefon.

   

 • Konfigurowanie lokalizacji zapisu załączników (dysk google)

  Aby skonfigurować domyślną lokalizację zapisu załączników należy wejść w zakładkę Ustawienia/Zaawansowane/Załączniki

  Wybieramy odpowiednią lokalizację. W naszym przypadku jest to dysk Google (w przypadku Dropbox oraz Microsoft OneDrive odbywa się to w taki sam sposób).

  Wpisujemy login i hasło po czym zezwalamy na korzystanie z naszych informacji.  Jeżeli wszystkie dane zostaną wpisane poprawnie to otrzymamy informację "Uwierzytelniono"

  Od tej pory po dodaniu załącznika w naszej bzie zostanie on zapisany w ustalonej wcześniej przez nas lokalizacji.

 • Status zgłoszenia serwisowego

  Zmiana statusu zlecenia serwisowego możliwa jest w polu "Status"

 • W jakiej wersji uruchamiają się próbne wersje programów?

  Programy są w pełnej wersji próbnej tzw. Trial działającej przez 45 dni, które zawierają wszystkie cechy programów: Start, PRO, Biznes, MAX. Oznacza to, iż w praktyce testujemy wersję MAX. Aby zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami należy zapoznać się z zestawieniem różnic znajdującym się przy produkcie na naszej stronie.

 • Wczytywanie zamienników podczas wystawiania faktury

  Jeżeli chcemy mieć możliwość wczytania zamienników do faktury w przypadku braku stanu danego produktu w pierwszej kolejności musimy je zdefiniować na indeksie produktów.
  Aby tego dokonać musimy skorzystać z modułu Magazyn/Indeks produktów
  Wyszukujemy dany produkt i klikamy Edytuj

  Przechodzimy na zakładkę Zamienniki i dodajmy listę odpowiednich produktów za pomocą opcji Dodaj

  ABY OPCJA DZIAŁAŁA W TEN SPOSÓB MUSZĄ ZOSTAC SPELNIONE 2 WARUNKI!!

  1. W zakładce Ustawienia/Dane o firmie/Sprzedaż i zakup musimy mieć wyłączoną opcję "Zezwalaj na przekraczanie stanów magazynowych"

  2. W zakładce Ustawienia/Zmienne globalne musimy włączyć opcję "Wczytuj zamienniki podczas dodawania do dokumentu w przypadku braku stanów"


  Od tego momentu Podczas dodawania do faktury produktu ze stanem 0 zostanie wyświetlona lista zamienników z której możemy wczytać odpowiedni produkt. • Zarządzanie finansami członków organizacji

  Aby dodać automatyczne składki dla członków organizacji musimy skorzystać z modułu Członkowie organizacji/Zarządzanie finansami.
  Po kliknięciu w Zarządzanie finansami automatycznie pokaże się nowe okno w którym wybieramy Dodaj.

  Ustawiamy parametry składki:

  Tytuł- nazwa pod jaką widoczny będzie wpis u członka
  data operacji- dzień w którym opłata będzie naliczana
  Typ cyklu- np. roczny ( w naszym przypadku opłata będzie naliczana co rok 23 marca)
  Kwota- kwota składki
  Typ reguły:
  *reguła indywidualna (tylko dla jednego rekordu)
  *reguła ogólna (dla wszystkich rekordów w tabeli)- w przypadku wybrania grupy składka będzie naliczana dla wszystkich rekordów w grupie. Jeżeli grupa nie będzie wskazana składka zostanie naliczona dla wszystkich rekordów w bazie
  Grupa składkowa- aby dodać składkę postępujemy zgodnie z instrukcją "Grupy składkowe"

  Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy Zapisz i zamknij


   

 • Zobacz filmy instruktażowe

  Zapraszamy na stronę z filmami instruktażowymi http://www.youtube.com/user/naomisoft#p/u


Tworzenie zlecenia produkcyjnego

 • Tworzenie zlecenia produkcyjnego

  1. W pierwszej kolejności tworzymy produkt złożony, wchodząc w moduł Magazyn-> Indeks produktów-> Dodaj. Ważne aby typ produktu ustawić jako ZŁOŻONY.

  2. Następnie należy przyjąć produkty na magazyn, które w późniejszym etapie zostaną dodane jako skład produktu złożonego. W tym celu wchodzimy w moduł Sprzedaż i zakup-> zakup-> Dodaj -> wprowadzamy produkty, ilość oraz cenę zakupu.

   

  3. Po przyjęciu produktów na magazyn wchodzimy w wcześniej utworzony produkt złożony i uzupełniamy jego skład. Skład możemy uzupełnić w takiej wartości, jaka jest nam potrzebna do utworzenia produktu złożonego. W tym celu klikamy dwukrotnie we wprowadzony rekord i zmieniamy jego ilość.

  4. Jeżeli skład został już uzupełniony, przechodzimy do wygenerowania zlecenia produkcyjnego, w tym celu przechodzimy do modułu PRODUKCJA-> Wszystkie-> Dodaj-> wczytujemy wcześniej utworzony produkt złożony.

   

  5. Realizujemy produkcję ustawiając status ''w realizacji'', ten etap tworzy nam dokumenty RW.

  6. Końcowym etapem jest zmiana statusu produkcji na ''zrealizowane'', ten etap tworzy nam dokumenty PW.

  6. Końcowy etap realizuje nam produkcję, tworząc produkt złożony na indeksie produktu według wprowadzonego składu oraz ilości.


Asystent 2016

 • Brakuje mi pewnego pola, czy mogę je w jakiś sposób dodać do bazy?

  Tak. Programy Asystent pozwalają na tworzenie własnych pól w tabelach. Wystarczy otworzyć dowolny rekord danej tabeli do edycji, a następnie odszukać zakładki Pola dodatkowe.


  W zakładce tej należy kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybrać Zarządzaj polami dodatkowymi. Pokaże się okno Zarządzaj polami. Za pośrednictwem tego okna można tworzyć i usuwać własne pola.

   
   


  Po zdefiniowaniu własnego pola, będzie się ono wyświetlało w oknie Pola dodatkowe we wszystkich rekordach. Własne pola można wyświetlić na liście rekordów oraz dokonywać wyszukiwania po nich, tak jak po każdym innym polu.

   

 • Czy można zmienić listę kolumn wyświetlanych w danej tabeli?

  Klikając prawy klawisz myszy na liście tytułów tabeli wybieramy Konfiguracja tabeli

   
   
   
   
  W kolejnym oknie mamy możliwość zdefiniowania listy wyświetlanych kolumn.
   
  Asystent pozwala także na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn. Wystarczy przycisnąć lewy klawisz myszy na nagłówku danej kolumny, a następnie bez puszczania tego przycisku, przesuwać wybraną kolumnę w nowe miejsce.

 • Czy na programie można pracować w wielu użytkowników online

  Tak, ale do tego wymagana jest wersja Biznes lub Max. Licencje w tych wersjach są sprzedawane na zasadzie aktywnego użytkownika zalogowanego do bazy. System automatycznie kontroluje ilość użytych licencji. Jeżeli liczba licencji zostanie wykorzystana przez użytkowników, system poinformuje o tym użytkownika, który się loguje do systemu.

 • Dlaczego dostępne są dwie metody liczenia - od netto i od brutto?

  Program Asystent Faktura daje możliwość wystawiania dokumentów w dwóch wariantach: obliczania od cen netto i od cen brutto.
  Domyślnym typem obliczeń jest obliczenia od cen netto.

  W przypadku typu obliczeń od netto program do zestawienia faktury sumuje wartości netto z poszczególnych pozycji następnie od nich zostaje obliczony podatek VAT oraz kwota brutto.

  W przypadku wyboru wariantu od cen brutto podstawą obliczeń jest suma wartości brutto poszczególnych wartości następnie od niej zostanie wyliczony VAT, od tej wartości.

  Typy obliczeń zostały wprowadzone po to aby minimalizować wartość błędów podczas obliczeń podatku VAT o „tak zwany 1 grosz”.

 • Dlaczego program nie wyszukuje prawidłowo po polach tekstowych. Czy można to naprawić?

  Niektóre pola tekstowe (opisowe) pozwalają na redagowanie tekstów i formatowanie ich. Można zatem w tych tekstach stosować pogrubienia, pochylenia, kolory, czcionki itp. Zawartość tych pól zapisywana jest w formacie RTF. Jedną z cech tego formatu jest rozbijanie niektórych wyrazów za pomocą specjalnych kodów. Ma to miejsce głównie w przypadku wyrazów zawierających polskie znaki diakrytyczne. W efekcie owego rozbicia (które nie jest widoczne) wyszukiwanie danego hasła może być nieskuteczne. Aby rozwiązać ten problem należy wyłączyć obsługę pól RTF. W tym celu z menu wybieramy Ustawienia/ Zaawansowane/Zaawansowane. Następnie należy zaznaczyć opcję Wyłącz obsługę pól RTF.

  UWAGA! Po wyłączeniu obsługi pól RTF zawartość tych pól straci formatowanie!

 • Dodawanie kategorii w dokumentach

  Aby dodać kategorie do dokumentu musimy w zakładce Produkty kliknąć w pasek zaznaczony na poniższym zrzucie.

   

  W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszy na obszarze kategorii i klikamy Dodaj

   

   

  W nowym oknie wybieramy Dodaj

   
   
   

  Wprowadzamy nazwę kategorii i klikamy Zastosuj

   

   

  Czynność dodawania kategorii powtarzamy. Jeżeli mamy dodane już wszystkie grupy klikamy OK.

   
   
   
   

 • Dodawanie przypomnienia SMS lub email o kończącym się ubezpieczeniu/przeglądzie technicznym

  Aby dodać przypomnienie o kończącym się ubezpieczeniu musimy wejść w zakładkę Rejestr Pojazdów/Pojazdy i wybrać odpowiednie auto

   

  Przechodzimy na zakładkę Ubezpieczenia i dodajemy rekord ( lub edytujemy już istniejący)

   

  Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy Przypomnienie

   

  Możemy dodać:

  -przypomnienie w postaci wyskakującego komunikatu w programie (zakładka Podstawowe)

  -przypomnienie SMS (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)

  -przypomnienie email (zakładka Przypomnienie SMS i E-mail)

   

  Dodając przypomnienie w zakładce Podstawowe w polu Opiekun ustalamy dla którego z użytkowników ma wyskoczyć powiadomienie

   
   

  Jeżeli chcemy dodać powiadomienie SMS lub email przechodzimy na kolejną zakładkę i zaznaczamy przypomnienie które ma zostać wysłane.

  Powiadomienie wysłane jest do właściciela pojazdu, a więc w zakładce Właściciel musimy mieć uzupełniony numer telefonu lub adres email (w zależności od przypomnienia).

   

  UWAGA!!
  Aby wysłać powiadomienie SMS musimy mieć wykupiony pakiet kredytów SMS!
  Aby wysłać powiadomienie email musimy mieć skonfigurowaną skrzynkę email w programie Asystent!!

   

  Ustalamy na ile dni przed ma zostać wysłane powiadomienie. 

   

  Uwaga! Dni są liczone od Daty zadania ustawionej w zakładce Podstawowe!!

   
   

  Po wykonaniu powyższych czynności wybieramy Zapisz i zamknij.

   

  Aby dodać powiadomienie o kończącym się przeglądzie postępujemy dokładnie tak samo wybierając Przegląd techniczny zamiast zakładki Ubezpieczenia.

 • Dodawanie szablonów indywidualnych (format .odt)

  Dodawanie indywidualnych szablonów możliwe jest w każdym module programów z serii Asystent.

  Aby dodać taki szablon musimy przejść na zakładkę Szablony dodatkowe, gdzie mamy dostępny spis pól który możemy wykorzystać do stworzenia szablonu.

   

  Otwieramy program, który pozwoli nam na zapisanie pliku w formacie odt

   

  Jeżeli plik został już zapisany to wczytujemy go do programu za pomocą opcji Dodaj

   
   

   

  Szablon będzie dostępny pod opisem jaki wprowadzimy w pole Nazwa 

   

  Po zapisaniu nasze zaświadczenie jest już dostępne po rozwinięciu opcji Drukuj

   
   

  Po wybraniu naszego szablonu zostanie wyświetlony komunikat o poniższej treści.
  Po wybraniu NIE szablon zostanie natychmiast wydrukowany, TAK otworzy nam wcześniej podgląd.

   

 • Generowanie pliku JPK

  Aby wygenerować plik JPK klikamy w zakładkę Baza danych/Eksport

   

  Wskazujemy rodzaj eksportu JPK i klikamy Dalej 

   

   

  W kolejnym kroku musimy wskazać dokładną lokalizację w której ma zostać zapisany plik oraz jego nazwę, po czym wybieramy Zapisz

   

  W kolejnym kroku uzupełniamy wszystkie dane łącznie z numerem NIP naszej firmy i kodem urzędu. Po wybraniu opcji Zapisz i zamknij zostanie wygenerowany i zapisany plik we wskazanej przez nas lokalizacji 

   

 • Import plików InterCars, PolCar, Auto Partner oraz Gordon

  Aby skorzystać z dedykowanego importu plików InterCars, Gordon (faktura i dokument magazynowy) oraz PolCar, Auto Partner (faktura) należy wejść w zakładkę Sprzedaż i zakup/Zakup i kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście rekordów po czym wybrać opcję Importuj dane

   
   

  Przechodzimy na zakładkę Dedykowany i wybieramy odpowiedni import (w naszym przypadku jest to Inter Cars (Faktura XML).
  Klikamy Uruchom import.

   
  Wskazujemy odpowiedni plik i wybieramy Otwórz
   
   
  Po zastosowaniu się do powyższych kroków faktura wraz ze wszystkimi danymi została wprowadzona do programu.
   

 • Jak dodać obsługę nowych stawek VAT w programach Asystent?

  Użytkownik ma możliwość samodzielnego definiowania obsługiwanych przez Asystenta stawek VAT. Aby tego dokonać należy: wejśc w moduł "Słowniki", a następnie "Stawki VAT".


  W oknie tym możemy zmodyfikować istniejące stawki na nowe lub wprowadzić zupełnie nowe.

   
   
  Należy jednak pamiętać, że w produktach znajdujących się w magazynie stawki nie ulegną zmianie. Aby szybko je uaktualnić, należy z menu Narzędzia wybrać Narzędzia administracyjne, a następnie "Specjalne" .
   
  Klikając przycisk Zmień stawki VAT sprzedaży na magazynie możemy zmienić stawki na dowolną wartość.
  Uwaga! Korzystając z drukarek fiskalnych, należy pamiętać o dokonaniu w nich modyfikacji (zmiany stawek VAT)!

 • Na jak długo otrzymuję aktualizację i czy są one płatne?

  Aktualizacje do programu otrzymują Państwo na okres 12 miesięcy i są one bezpłatne. W przypadku gdy wyjdzie nowsza seria programów należy wykonać upgrade. Cena upgrade jest zależna od daty kiedy został zakupiony Państwa program lecz nie przekracza ona 50 % ceny wartości programu.

 • Przypomnienie z dowolną treścią

  Aby dodać przypomnienie w formie komunikatu z dowolną treścią wystarczy po wejściu w rekord wybrać opcję Przypomnienie. W oknie które nam się wyświetli ustawiamy datę kiedy przypomnienie ma się wyświetlić oraz wprowadzamy odpowiednią treść.

 • Saldo członków organizacji

  Aby wyświetlić saldo danego członka na głównej liście wystarczy wszystkie opłaty wprowadzać w zakładce Finanse.

  Aby należność członka wchodzimy w moduł Członkowie organizacji/Wszyscy i klikamy dwukrotnie w wybrany rekord.

   


  Przechodzimy na zakładkę Finanse/Dodaj


  Uzupełniamy wszystkie dane po czym zapisujemy rekord dotyczący opłaty.

   
   

  Widzimy, że saldo danego członka uległo zmianie. Wpłaty dokonujemy w ten sam sposób, jednak z pominięciem "-" przy kwocie.

   

  Zaznaczając jedną z opcji możemy wyświetlić członków z saldem dodatnim bądź ujemnym.

   

  Aby sprawdzić ilość członków z wybranym saldem zaznaczamy jeden z rekordów po czym wybieramy na klawiaturze skrót ctrl+A. Po lewej stronie zostanie wyświetlona ilość zaznaczonych rekordów, a więc tym samym ilość osób zalegających z opłatami.

 • W jaki sposób stworzyć grupy wspólne dla wszystkich tabel w programie?

  Programy Asystent pozwalają na grupowanie dowolnych danych. Dla każdej tabeli danych możliwe jest przygotowanie oddzielnej struktury grup.

  Możliwe są zatem inne grupy dla danych kontaktowych, inne dla zaplanowanych zadań, jeszcze inne dla faktur itp. Jest to rozwiązanie domyślne.

  Od wersji 10.10.26 możliwe jest jednak tworzenie grup wspólnych dla wszystkich modułów programu. Wystarczy w tym celu z menu Opcje, wybrać Zaawansowane, a następnie przejść do zakładki Zaawansowane i zaznaczyć opcję Stosuj wspólne grupy dla wszystkich danych.

  Uwaga! Po włączeniu powyższej opcji znikną wszystkie dotychczasowe grupy!

 • W jaki sposób szukać danych po określonych kolumnach?

  Kiedy wpisujemy dowolny tekst w polu Wyszukaj w tabeli, Asystent przeszukuje aktywną tabelę w poszukiwaniu danej frazy. Przeszukiwane są wówczas określone w ustawieniach pola.

   
   

  To, po których polach następuje wyszukiwanie możemy zmienić wciskając w polu Szukaj prawy klawisz myszy i z menu kontekstowego wybierając Szukane pola.
   
   
  Wybierając jednak z tego samego menu opcję Szukanie zaawansowane sprawimy, że poniżej pola Szukaj pojawi się dodatkowy panel, za pośrednictwem którego możemy przeszukiwać tabelę po wybranych kolumnach.
   
   
  Panel wyszukiwania zaawansowanego uzyskamy również klikając w lupę widoczny po lewej stronie od słowa Szukaj.

   

 • Zmiana hasła

  Aby zmienić hasło dla użytkownika  musimy być zalogowani na konto Administratora,  wejść w zakładkę Ustawienia/Użytkownicy/Lista użytkowników
   
   
  Z listy wybieramy użytkownika i klikamy Edytuj
   
   
  wybieramy opcję "zmień hasło"
   


Licencje